Naturmedisinsk antologi – forord

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet