Legemiddelforbruk og naturmedisin – tid for nytenking?