Legemiddelforbruk og naturmedisin – tid for nytenking? – 2013

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet