Helseministeren og naturmedisinsk/alternativ behandling