Alternativ medisin blir teke seriøst innan EU – 2012

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet