Sametingsrepresentant Ann-Elise Finbog og generalsekretær i NNH Lidia Ivanova Myhre Foto: NNH

URKRAFTseminar – om identitet og tilhørighet

Forfatter

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet