Fritt Helsevalg

Fritt Helsevalg mener komplementær medisin bør bli implementert i norsk helsevesen