Kinesiolog Fanny Parow Kill tester og tolker musklenes motstandskraft
Muskelstesting: Kinesilolog Fanny Parow Kill tester og tolker musklenes motstandskraft

Hva er kinesiologi?

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Laget av Getonnet