Healer dømt for brudd på lov om alternativ behandling av sykdom

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Laget av Arkitektum Web