Forskning

NNH er opptatt av at forsking på naturterapeutiske metodar og alternativ medisin må skje etter premissar som tek omsyn til den kompleksiteten individualiserte behandlingsopplegg inneber. Dette medfører ei rekkje utfordringar:

 • Alternative terapiar er ofte komplekse og samansett av mange element.
 • Det er store variasjonar i praksisen til ulike terapeutar innanfor same terapi.
 • Pasientane har ofte komplekse og udefinerte/ikkje-diagnostiserte plager. Dette vil bl.a. ha konsekvensar for bruk av kontrollgrupper som er vanleg innanfor randomiserte kontrollerte forsøk.

Aktuelle forskningsstrategiar

 • Utvikla tilpassa forskingsmetodar for dokumentasjon av naturterapeutiske metodar.
  Utvikla forståing for samanhengar mellom behandlingserfaringar og ulike behandlingsopplegg.
 • Framskaffa brei informasjon om kven brukaren av naturterapeutiske metodar er: kjønn, alder, økonomi, nåverande plager og omfanget av desse, medisinforbruk, terapiform som blir nytta m.m.
 • Framskaffa brei informasjon om terapeutane: kjønn, alder, omfanget, geografi, utdanning, erfaring, terapiformer m.m.
 • Utforska effekten/erfaringane subjektivt og objektivt, både i samansette behandlingsopplegg og kvar for seg.
 • Framskaffa brei informasjon om eventuelle negative verknadar ved naturterapeutiske metodar.
 • Utforska ulike typar verknadsmekanismar ved naturterapeutiske metodar.

Forskningshåndbøker

Forskningsguide for alternative behandlere- fra idé til prosjekt
Utgitt av Videns- og Forskningscenteret for Alternativ behandling (Danmark)

Forskningshåndboken (6. utgave i 2014) er utarbeidet i samarbeid mellom forskere ved Oslo universitetssykehus, Ullevål og Haukeland universitetssykehus.

Mer om forskning på naturmedisin

Omstridt australsk forskningsrapport om homøopati innklaget til ombudsmannen
Fra et minefelt til et spennende og utfordrende forskningsfelt
Er placeboeffekten og pasientenes selvhelbredende krefter det samme?
Akutt biholebetennelse og fotsoneterapi
Kan fotsoneterapi hjelpe mot bihulebetennelse?
Forsking - evaluering
Tanker om forskning på naturmedisinske metoder
Artikkelserie om forskning på refleksologi/soneterapi
Økt bruk av homøopatiske legemidler i Tyskland
Aromaterapi mot stress og helseplager
NAFKAM innførerer KST i forskning på alternativ behandling
Zoneterapi er lige så effektiv som smertestillende medicin
Helsegevinst og risiko ved bruk av alternativ behandling
Aromaterapi i behandling av psykiske lidelser
Oppsiktsvekkende sveitsisk rapport om homøopatisk medisin
Placebotrollet i Forskingsskogen
Økt bruk av naturmedisin gir både helsemessig og økonomisk gevinst
Forskningsidè innen soneterapi
Psykisk syke kan bli fra bedre til helt friske
NNHs forskningskomite