NNHs faggrupper

Akupunktur

Faggruppestyre:

Nyttige lenker:
ETCMA - European Traditional Chinese Medicine Association
Paraplyorganisasjon for organisasjoner som representerer ulike europeiske organisasjoner innen TCM.

WFAS - World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies
Arbeider for fremje av tradisjonell kinesisk medisin (TCM), utvikling av utdanningstandarar, stimulerar til forsking og for auka aksept av TCM.

Svenska Akupunkturförbundet
Informasjon om akupunktur i samsvar med tradisjonell kinesisk medisin (TKM). Sida er myntet på allmeneheten, forbundets medlemmer og studenter.

Jeremy Ross
Combining Western Herbs and Chinese Medicine

Bonghan Channels in acupunkture:
A group of Korean researchers have rediscovered threadlike microscopic anatomical structures that correspond with the layout of traditional acupuncture meridians or channels.
Artikkel i Acupuncture Today
Bonghan Channels på YouTube

Biopati

Faggruppestyre:

 • Fride Elisabeth Aasen (leder), naturterapeut MNNH reg.
  E-post: frideaas@online.no
  Telefon: 66 98 04 90 / 911 73 933
 • Maria Hauge, biopat MNNH reg
  E-post: maria@biopatabm.no
  Telefon: 990 28 416
 • Ånund Susort, biopat MNNH reg
  E-post: aanund@susort.no
  Telefon: 456 08 264

Fytoterapi

Kontaktperson:

Heilpraktiker

Kontaktperson:

 • Beate Skogstrand, naturterapeut MNNH reg.
  Epost: beatesk@gmail.com
  Telefon: 905 88 866

Nyttige lenker:

Freie Heilpraktiker
Ettersom Tyskland gjennom heilpraktikarlovgjevinga har lengst erfaring i Europa med offentleg regulering av naturterapi, har det vore naturleg for NNH å ha kontakt med eit av dei større forbunda som organiserar denne yrkesgruppa.

Fachverband Deutscher Heilpraktiker

Helhetsterapi

Kontaktperson:

Holistisk hesteterapi

Kontaktperson:

 • Kari Steinhovden, holistisk hesteterapeut MNNH
  E-post: hest@tilstede.info
  Telefon: 33 39 03 33 / 909 54 393

Homøopati

Kontaktperson

Nyttige lenker:
Aude Sapere online
Artikler, kasus og lenkeoversikt som omhandler homøopati.

NHPF - Norsk Homøopatisk Pasientforening

SHZ - Stiftung Homöopathie-Zertifikat
Die Stiftung Homöopathie-Zertifikat (SHZ) wurde 2003 gegründet und ist eine gemeinnützige, von Einzelinteressen unabhängige Stiftung des bürgerlichen Rechts.

Symptomen-lexikon der materia medica

Symptomensuche
Her kan du leggja inn stikkord, og få opp forslag til symptomformuleringa direkte frå den homøopatiske prøveprotokollen. Både materia medica i Kroniske sjukdomar og Materia Medica Pura av S. Hahnemann er lagt inn her.

Våge å vite
Våge å vite at homøopati er Erfaringsmedisin og ikke Naturmedisin.

Faglige og etiske grenser for terapeutisk verksemd (Naturterapeuten 4 2008)
Har ein fyrst, på ein overtydande og entusiastisk måte, valt homøopati som sin terapiform, blir førestillinga om at dette faget aleine ikkje skulle vera nok til å skapa ein levedyktig praksis, svært irriterande. For meg har det vore like vanskeleg som tidkrevjande å koma fram til denne innsikta.

Kinesiologi

Kontaktpersoner:

Kopping

Kontaktperson:

 • Bente Gulli, naturterapeut MNNH reg
  E-post: bente@helifly.no
  Telefon: 33 36 66 69 / 917 32 476

Kraniosakralterapi

Interimstyre:

2016 arrangerte interimsstyret en kraniosakralkonferanse, se konferansen facebook side.

Siden 2010 har NNH hatt egne fagretningslinjer for kraniosakrale terapiformer.

Artikler fra Naturterapeuten:

Kraniosakralterapiens historie
Del 1: Osteopati i kranie-området
Hvordan har den myke, men fyptvirkende kraniosakralterapien utviklet seg? Historien begynner med Sutherlands utvidelse av de osteopatiske teknikkene til å inkludere kraniets knokler, via Upledgers forskning på Sutherlands metoder, til dagens mangfold av kraniosakrale terapiformer.

Del 2: En selvstendig terapiform
Her beskrives hvordan metodene for å behandle kraniet har utviklet seg i to retninger innen osteopatien, biomekanisk og biodynamisk. Den biomekaniske konsentrerer seg om hvordan knoklene mekanisk beveger seg, den biodynamiske forsøker å komme i kontakt med dypere krefter, en slags intelligens i livet selv.

Naturmedisinsk aromaterapi

Faggruppestyre:

Faggruppestyret i naturmedisinsk aromaterapi - FSNAT - ønsker et godt og tett samarbeid med alle våre medlemmer. Informasjon om faglige kurs og seminarer blir sendt aromaterapeutene pr. brev og blir også annonsert i Naturterapeuten og på nettsidene til NNH.

FSNAT søker ferdig utdannede aromaterapeuter, gjerne med erfaring, til styrearbeid i faggruppen for aromaterapi. Vi trenger flere hender å dele arbeidet på.

Kontakt gjerne en av oss i styret for en uformell prat om hva vi arbeider med i faggruppen. Ønsker vi aromaterapeuter en fremtid og et aktivt faglig forum, bør flere medlemmer melde seg så snart som mulig.

Hjertelig velkommen til FSNAT!

Nyttige lenker:
Aromaterapeut på utdanning.no
NAHA - National Association for Holistic Aromatherapy (USA)
IJCA - The International Journal of Clinical Aromatherapy

Aromaterapi innen institusjon og palliativ behandling
Artikkel fra Naturterapeuten nr. 3/2008

Positive Health Online
All you need to know about living a healthier life.

Naturmedisinsk ernæringsterapi

Kontaktpersoner:

Naturmedisinsk muskelterapi

Kontaktperson:

Polaritetsterapi

Kontaktperson:

 • Gunnar Pedersen, polaritetsterapeut MNNH
  E-post: gunnarp@online.no
  Telefoner: 22 26 41 48 / 922 02 990

Refleksologi

Kontaktpersoner:

Rosenmetoden

Kontaktperson:

Soneterapi

Faggruppestyre:

Forskningsartikler - refleksologi/soneterapi
En artikkelserie i fire deler som tidligere har vært publisert via RiENs nyhetsbrev -  Reflexology in Europe Network - i 2011/2012 av Tracey Smith, UK og Leila Eriksen, DK. Les forskningsartikkelen

Nyttige lenker:
NRN - Nordic Reflexology Network
Arbeider mot same mål som RIEN, men innanfor eit nordisk perspektiv.
NRNs Facebook-gruppe

RIEN - Reflexology in Europe Network
Hovudmålet er utvikling av utdanningstandardar innan soneterapi/refleksologi, stimulera til forsking og påverka styresmakter i dei europeiske landa slik at soneterapi/refleksologi blir ein akseptert terapiform i framtida .

Nyttige soneterapiplansjer av Terje Varpe og Terje Horpestad selges i NNHs nettbutikk

Terapeutisk healing

Kontaktperson:

Øreakupunktur

Kontaktperson:

NNHs ledelse

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Laget av Arkitektum Web