Den ulykkelige mitokondriens rolle ved utvikling av kreftsykdommer

Terje Toftenes

Nordisk ernæringskonferanse 2021 gikk inn i hjertet på et vanskelig tema for naturterapeuter, behandling av kreft. Ifølge Lov om alternativ behandling kan terapeuter utenfor  autorisasjonsordningene ikke behandle kreft, men de kan behandle en pasient som har kreft dersom hensikten utelukkende er å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.