Evidensbasert praksis – ein god strategi?

– Om eg avgrensar meg til metodar som kan kallast sosiale og psykoterapeutiske, kan svaret hentast nettopp frå ”evidensforskinga” sjølv – og det er eintydig nei! Det finst ikkje empirisk evidens for evidensbasert praksis på dette feltet, inkludert slik behandling overfor psykiske lidingar av ulikt slag, skriv dr. philos Tor-Johan Ekeland.

Naturterapeuten nr. 3/2013

Innhold: Midt i maurtua – Alternativ medisin har stor medisinsk og praktisk interesse – Takk til forfatterne av boken «Ja takk, begge deler! Helse i en ny tid» – Tradisjonell kinesisk akupunktur – Evidensbasert praksis – ein god strategi? – Teori om den autonome del av det somatiske og «reflektoriske» nervesystem – Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2013 – 12 anklager mot dagens vitenskap – Mikroskopering av borrelia – Livskrefter i kvar munnfull – Tungeakupunktur – gammel sone, ny behandlingsteknikk – Konferanse om CFS/ME – Lecithin – hjerneføde