Naturterapeuten nr. 2/2010

Innhold: NNHs Landsmøte 2010 – Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2010 – Presentasjon av tillitsvalde i NNH – NHL 80 år! –
VOF – nytt helsemagasin på trappene – Taushetsplikt for alternative behandlere – Kraniosakralterapiens historie – Nye fagretningslinjer i kraniosakrale terapiformer – Fra enkeltmannsforetak til NUF – Energi og informasjon – Provoserende toll-tull