Språklege skoddeheimar

For ein del år sidan blei det i regi av NNH arrangert eit fellesmøte mellom naturterapeutar og legar tilslutta Larvik og Omegn legeforening. Temaet var: «Legen i møte med alternativ medisin.» Den fyrste foredragshaldaren var ein kvinneleg lege. Av alle ting (også dei ytterste) greip ho fatt i den alternativmedisinske terapeuten sin bruk av språket.

Naturterapeuten nr. 1/2016

Innhold: Studietur og Bilateralt Naturmedisinsk Symposium med NNH i Bulgaria – Mine første 60 dager i NNH – Skal vi naturterapeutar heia på Joralf Gjerstad? – Innspill til artikkel i Naturterapeuten nr. 3/2015 av Elin Vestli Berkers: «Fokuserer alternative terapeuter for sterkt på symptombehandling?» – Tanker om forskning på naturmedisinske metoder – Den kan påvirke personligheten din – Sunn tarm – klart hode – Kan du bidra med klientcase? – Utdanning til refleksolog er NNH-godkjent – Til ettertanke: Hjertet og blodet – Sjarmen med tarmen – Introduksjon til refleksologi for soneterapeuter – ADHD, myter og viten – Et skjelett til et forskningskurs – Trenger vi flere behandlerorganisasjoner? – Farlige kostholdsråd for kreftpasienter – NNHs landsmøte 2016 – Sveits ønsker permanent refusjonsordning for komplementære behandlingsformer – Stress gir utslag i smaken