Bakteriofager og helhetlig helsetenkning

I 2017 ble det arrangerte et seminar om antibiotikaresistens som diskuterte mangelen på nye fungerende antibiotika og hvordan dette forsøkes å løses ved hjelp av utvikling av vaksiner for sykdommer som ofte har følgesykdommer som skaper behov av antibiotika. Årets seminar så på resistensproblemet fra en annen vinkel. Kan helhetlig helsetenkning og kunnskap om tarmfloraen forebygge og inngå som en del av behandlingen av kroniske sykdommer som jo ofte medfører behov for antibiotika? Kan bakteriofager, som var kjent før penicillin ble oppdaget, være fremtidens botingsmiddel når antibiotika ikke fungerer?