NNH seminar: Forskning og markedsføring i naturmedisinsk sektor (Oslo 10.03.18)