Hvorfor bli NNH-terapeut?

Som godkjent NNH-terapeut får du mulighet til å markedsføre deg gjennom en organisasjon som har et godt omdømme i befolkningen, og som er kjent for å stille strenge krav til sine terapeuter.  Gjennom de ulike faggruppene får du mulighet til å engasjere deg faglig og nyte godt av kurs og seminarer.

NNH har et kvalifisert sekretariat som hjelper og støtter deg.  Som godkjent terapeut er du dekket av vår ansvarsforsikring og har registreringsrett i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund.

NNH arbeider aktivt overfor både politikere og helseforvaltning for å styrke og bedre rammebetingelsene for naturterapeutisk behandling.

Som medlem av NNH nyter du godt av:

  • en organisasjon som arbeider aktivt ovenfor myndighetene for å få godkjenningsordninger for sine medlemmer.
  • mulighet for å bli registrert terapeut i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund
  • avtale om ansvarsforsikring for deg som er praktiserende terapeut og student
  • mulighet til å gå over til seniormedlemskap året etter fylt 67 år
  • et sekretariat/kontor som er åpent på dagtid
  • et aktivt fagmiljø innen medlemmenes faggrupper
  • aktiv og utadrettet markedsføring av organisasjonen og medlemmene
  • medlemsbladet Naturterapeuten

NNHs medlemmer finner mer informasjon om medlemsfordeler ved å logge inn på våre medlemssider

Register for utøvere av alternativ behandling

Register for utøvere av alternativ behandling er en del av Brønnøysundregistrene. Dette offentlige registeret ble opprettet i 2004 og er ment å ivareta pasientvernet og forbrukerrettighetene til de som oppsøker en registrert alternativ behandler.  I tillegg skal ordningen medvirke til seriøsitet og ordnet forretningsvirksomhet blant utøverne av alternativ behandling. Alle terapeuter, som ikke er autorisert som helsepersonell, er i utgangspunktet mva-pliktige så lenge de ikke er registrert i utøverregisteret.

NNH er godkjent som utøverorganisasjon i registeret for utøvere av alternativ behandling som er en del av Brønnøysundregistrene. Våre terapeutmedlemmer, med unntak av noen få terapiformer, kan derfor registrere seg i registeret.


Nyttig informasjon

Kurskalender
Terapier i NNH
Medlemsgruppe på Facebook
Generelt om NNH-terapeuters behandlingstilbud
Søk medlemskap
Kontaktinformasjon