Kurskalender

Gjennom NNHs etiske regelverk er alle terapeutmedlemmer forpliktet til å oppdatere seg faglig.

Kurs godkjent som faglig oppdatering for medlemmer av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) gjelder også for medlemmer av Norske Homeopaters Landsforbund (NHL). For medlemmer av NNH, vil kurs godkjent av NHL ha samme gyldighet.

Kurs godkjent som faglig oppdatering profileres gratis mot at medlemmer av NNH og NHL får rabatterte priser. Se informasjon på det enkelte kurs.

Informasjon til kursarrangører

Annonse for kurs som ikke er godkjent som faglig oppdatering: 
kr 300,- pr. påbegynt måned.


Kurs godkjent som faglig oppdatering av NNH

Naturmedisin og forskning (Tønsberg/webinar 31.03.19)
Kursrekke - aurikuloterapi med Anne Marie Vester (Oslo våren 2019)
Homøopati: Polaritetsanalyse med dr. Heiner Frei (Oslo 26.-27.04.19)
HRI Research Conference (London 14.-16.06.19)
Kursoppføring