Kurskalender

Gjennom NNHs etiske regelverk er alle terapeutmedlemmer forpliktet til å oppdatere seg faglig.

Kurs godkjent som faglig oppdatering for medlemmer av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) gjelder også for medlemmer av Norske Homeopaters Landsforbund (NHL). For medlemmer av NNH, vil kurs godkjent av NHL ha samme gyldighet.

Kurs godkjent som faglig oppdatering profileres gratis mot at medlemmer av NNH og NHL får rabatterte priser. Se informasjon på det enkelte kurs.

Pris på andre kursoppføringer:  kr 300,- pr. påbegynt måned.

Ledige lokaler, utstyr til salgs m.m. finner du på siden for rubrikkannonser.


Kurs godkjent som faglig oppdatering av NNH

Webinar: Fagdager/20-års jubileum (Tønsberg 01.-02.12.18)
Tverrfaglig naturmedisinsk kongress (Lillestrøm 01.-03.02.19)
Naturmedisinsk kongress - foredrag og paneldebatt lørdag (Lillestrøm 02.02.19)
Kursrekke - aurikuloterapi med Anne Marie Vester (Oslo våren 2019)
Polaritetsanalyse med dr. Heiner Frei (Oslo 26.-27.04.19)
Kursoppføring