Kurskalender

Gjennom NNHs etiske regelverk er alle terapeutmedlemmer forpliktet til å oppdatere seg faglig.

Kurs godkjent som faglig oppdatering for medlemmer av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) gjelder også for medlemmer av Norske Homeopaters Landsforbund (NHL). For medlemmer av NNH, vil kurs godkjent av NHL ha samme gyldighet.

Godkjent som faglig oppdatering for medlemmer av NNH

Kurs godkjent som faglig oppdatering profileres gratis mot at medlemmer av NNH og NHL får rabatterte priser. Se informasjon på det enkelte kurs.

Informasjon til kursarrangører

Annonse for kurs som ikke er godkjent som faglig oppdatering: 
kr 300,- pr. påbegynt måned.

Ønsker du å søke om å få kurs godkjent som faglig oppdatering
send forespørsel inkludert kursdetaljer til post@nnh.no


Kurs godkjent som faglig oppdatering av NNH

Minikurs i Colour Mirrors for kinesiologer (web 05.05.21)
Møte for NNHs kraniosakralterapeuter (web 06.05.21)
52nd TCM Kongress Rothemburg 2021 (online 11.-15.05.21)
Dr. Bach`s Blomstermedisin – Den internasjonale Bachterapeututdanningen Trinn 2 (Nesodden 22.-23.05.21)
Lær å holde yoga for barn og unge - i jobben din eller privat (Bekkestua 11.-12.09.21)
Kurs i Dr. Bachs blomstermedisin som nettkurs og selvstudium (online 22.9.+20.10.+17.11.21)
Chakrayoga for personlig utvikling og som terapeutisk verktøy (Bekkestua 23.-24.10.21)
Dr. Bach`s Blomsterremedier - Den internasjonale Bachterapeututdanningen Trinn 1 (nettkurs 21.10. + 28.10. + 04.11.21).
Chakralære, psykologi og Dr. Bachs Blomsterremedier (Stavanger 12.11.21)
Dr. Bach`s Blomstermedisin - Den internasjonale Bachterapeututdanningen Trinn 1 (Stavanger 13.-14.11.21)
Kontaktinfo kurs