Min side

Vi har følgende kontaktinformasjon registrert på deg i medlemsregisteret:

Informasjon fra medlemsregisteret om våre medlemmer blir kun brukt til å sende ut informasjon som angår ditt medlemskap samt Naturterapeuten - og til å sende ut/følge opp betaling av medlemsavgift o.l. For tillitsvalgte, fagkontakter og faggruppestyrer gjøres også kontaktinformasjonen tilgjengelig internt i organisasjonen og på våre nettsider.

Adresse:

Postnr/sted:  

Mobilnr:

Samtykker (hva vi har registrert at du har gitt tillatelse til):

  • Pålogging medlemssider () - dersom settes til "nei" blir din kontaktinformasjon slettes fra min side og du kan ikke lengre logge deg på medlemsssidene
  • Kompetanse () - dersom "ja" kan NNH kontakte deg dersom det skulle bli behov av følgende kompetanse:
  • Klinikkoppføring () - ved "nei" vises ikke opplysning om din klinikk på naturterapeuter.no (dette samtykke gjelder ikke studentmedlemmer)

Endringsmelding og bilder med NNH-striper:

Er du studentmedlem? Da er det bare kontaktinformasjon og samtykker du kan endre.
Bla mellom sidene i skjemaet ved å velge side i nedtrekksmenyen:

Endre personlig kontaktinformasjon (utsendelser fra NNH)

* betyr at feltet er obligatorisk.

Endre personlig kontaktinformasjon (utsendelser fra NNH)

Jeg endrer følgende tillatelser:

- Medlemssider
For student- og terapeutmedlemmer som har blitt medlem før dette punktet kom på søknadsskjema (november 2018) ligger dette inne som blankt og behandles som et JA.

- Kompetanse
Oppgi ny kompetanse

- Klinikkoppføring (kun terapeutmedlemmer)
For terapeutmedlemmer som har blitt medlem før dette punktet kom på søknadsskjema (2019) ligger dette inne som blankt og behandles som et JA.

Egenpresentasjon på klinikkside

Egenpresentasjon skal fortrinnsvis brukes til å fortelle om din faglige bakgrunn - som utdanning og arbeidssted. Alt du her skriver er du selv ansvarlig for å kunne dokumentere. Du kan også kort nevne andre terapiformer du benytter deg av enn de du har NNH godkjenning i, eller andre interesseområder som kan være relevante for rollen som terapeut.

Du kan ikke bruke egenpresentasjonen til å beskrive plager eller lidelser som du behandler eller behandlingserfaringer for disse. Kun lenker til dine egne eller ditt arbeidssteds nettside eller sosiale media vil kunne legges inn.

Bilde

Dersom du ønsker striper, hva skal stå på den første stripen?

Dersom du har valgt at du ønsker stripe, sender vi deg bildet i to varianter - en med øverste stripe tilpasset fargene på naturterapeuter.no og en med litt klarere gulfarge. Disse bildene kan du bruke på dine egne nettsider, sosial medier e.l. Bildet ditt trenger ikke å ha lik bredde og høyde som vist i de to eksemplene under:

Endre informasjon for min eksisterende klinikkoppføring

Dette er informasjonen som kunder vil se om deg når de er inn på www.naturterapeuter.no som viser NNH godkjente terapeuter (ikke studentmedlemmer). Nederst på denne siden vil du om det er lagret klinikkinformasjon som gjelder deg.
For å unngå misforståelse ber vi om at du alltid fyller inn alle felt under som skal være synlig i oversikten.

Adresseinformasjon - brukes av kartet, og av kunden til å finne deg!

Hvordan ønsker du at kunden skal kontakte deg


Hvor finner kunden mer informasjon om deg

Ny klinikk

Dette er informasjonen som kunder vil se om deg når de er inn på www.naturterapeuter.no som viser NNH godkjente terapeuter (ikke studentmedlemmer). Nederst på denne siden vil du om det er lagret klinikkinformasjon som gjelder deg.
For å unngå misforståelse ber vi om at du alltid fyller inn alle felt under som skal være synlig i oversikten.

Adresseinformasjon - brukes av kartet, og av kunden til å finne deg!

Hvordan ønsker du at kunden skal kontakte deg


Hvor finner kunden mer informasjon om deg

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Laget av Arkitektum Web