Høringsuttalelse fra SABORG: Stortingsmelding 10 (2012-2013)