Folkehelsedugnad – ikkje gløym oss naturmedisinarar, Jonas Gahr Støre!

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Laget av Arkitektum Web