Felles uttalelse om Representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet