Felles uttalelse til forslag om mva-plikt på alternativ behandling (17.07.20)

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet