Helseterapeut Berit Strøm Grevstad
Helseterapeut Berit Strøm Grevstad

Vi bør spille på lag med naturen, for går vi imot den, går vi samtidig imot oss selv

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet