Foto: Stortinget

Terapeutorganisasjoner tar avstand fra drapstrusler mot stortingsrepresentant

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet