Hvem sine interesser ivaretar NAFKAM?

I Naturterapeuten nr. 1/2016 mener NAFKAMs direktør å dokumentere at ernæring har lite å bidra med når det gjelder behandling av kreft. Det aller alvorligste er imidlertid at slike dietter unndrar pasienten fra skolemedisinsk behandling, mener han. Den type argumentasjon er den samme som benyttes overfor alternativ medisin av de mest evidenstro skolemedisinere. Direktøren henviser til Helsedirektoratet kostholdsråd, uten å nevne at det finnes forskere som er skeptiske til myndighetenes ernæringsråd.

Naturterapeuten nr. 2/2016

Innhold: Ny periode med Ansvarsforsikring for NNHs medlemmer i Sparebank 1 Oslo/Akershus – Vår alles kjære Sigrun – Ny departemental arbeidsgruppe om privatimport av legemidler – EU-direktiv tek for lite omsyn til nasjonale forhold – Studietur med NNH til Albena, Bulgaria – Håp for husken. Hvorfor blir noen demente? – Hvem sine interesser ivaretar NAFKAM? – Teori om homøopatiens virkemåte – Urtebehandleren utenfor klinikkenBerøring, – en legende og kontaktskapende kraft – Trenger vi flere behandlerorganisasjoner? – Generalisering – en utfordring for den naturmedisinske bransjen

Ny bok: Soneterapi i tekst og bilder

Ny bok. Terje Horpestad har gjennom 27 års daglig erfaring med soneterapibehandlinger utviklet et unikt og detaljert sonesystem som har resultert i fire fagbøker innen dette fagfeltet.

Språklege skoddeheimar

For ein del år sidan blei det i regi av NNH arrangert eit fellesmøte mellom naturterapeutar og legar tilslutta Larvik og Omegn legeforening. Temaet var: «Legen i møte med alternativ medisin.» Den fyrste foredragshaldaren var ein kvinneleg lege. Av alle ting (også dei ytterste) greip ho fatt i den alternativmedisinske terapeuten sin bruk av språket.

Naturterapeuten nr. 1/2016

Innhold: Studietur og Bilateralt Naturmedisinsk Symposium med NNH i Bulgaria – Mine første 60 dager i NNH – Skal vi naturterapeutar heia på Joralf Gjerstad? – Innspill til artikkel i Naturterapeuten nr. 3/2015 av Elin Vestli Berkers: «Fokuserer alternative terapeuter for sterkt på symptombehandling?» – Tanker om forskning på naturmedisinske metoder – Den kan påvirke personligheten din – Sunn tarm – klart hode – Kan du bidra med klientcase? – Utdanning til refleksolog er NNH-godkjent – Til ettertanke: Hjertet og blodet – Sjarmen med tarmen – Introduksjon til refleksologi for soneterapeuter – ADHD, myter og viten – Et skjelett til et forskningskurs – Trenger vi flere behandlerorganisasjoner? – Farlige kostholdsråd for kreftpasienter – NNHs landsmøte 2016 – Sveits ønsker permanent refusjonsordning for komplementære behandlingsformer – Stress gir utslag i smaken

Godt Nytt År!

Som dere sikkert har lest i den siste utgave av Naturterapeuten, har NNH fått ny organisasjonssekretær. Jeg er svært heldig som har fått denne viktige oppgaven og gleder meg til det videre arbeidet.

Ny organisasjonssekretær i NNH

Som sikkert mange har fått med seg gjennom vår annonse i Naturterapeuten og medlemsinfo, ønsker vår mangeårige generalsekretær Sigrun Kirkeberg å tre inn i de pensjonertes rekker. Prosessen mot å finne en verdig og kompetent arvtaker, er gjort i henhold til de føringer som sentralstyret har vedtatt.

Naturterapeuten nr. 4/2015

Innhold: EUs legemiddeldirektiv kan bli eit alvorleg hinder for naturmedisinsk verksemd – Et meget vellykket arrangement – Må alle tidsskift bli digitale? – Årets viktigste bok for alternative utøvere – Mer om borreliose – Verdifull faktainnsamlingIntuisjonen hos naturterapeuten – Dom mot healer i Frostating lagmannsrett – Ansiktstydning og ansiktsdiagnose – Verdenskonferanse for soneterapeuter/refleksologer – Brobyggerprisen 2015 – Lidia Ivanova Myhre: ny organisasjonsekretær – Takk for maten?

Naturterapeuten nr. 3/2015

Innhold: Er tida mogen for eit felles høgskuleløft? – Om matvareintoleranse og diagnostikkKraniosakralterapi – Fokuserer alternative terapeuter for sterkt på symptombehandling? – Fritt tilgjengelig: Kunnskap som allerede finnes – Homøopati og fiskeproduksjon – Vaksinasjon – tillit eller tvang? – Seriøse terapeuter – hvem er det? – Presentasjon av kasus: Symptomleksikonet – et unikt verktøy innen homøopatien – Flokkdyret menneske – Seriøse organisasjonar treng støtte frå forvaltning og politikarar – del 2 – Kunnskapsbasert brobygging hele helgen! – Helsekampen – hundre års strid om alternativ medisin – Betydelig mer næringsstoffer i økomat – Melk og helse – Kolesterol: venn eller fiende? – Givende seminar for tillitsvalgte – Den første nasjonale konferansen for kraniosakralterapeuter – Å lytte med hender og hjerte – Vaksiners plass i helsetjenesten – Retningslinjer for utdanning i refleksologi er sluttført og vedteke av sentralstyret – Triggerpunkter – årsak og behandling – Om forkjølelse og homøpati

En terapeut blant mennesker som er vant til å klare seg selv

Som svar på vår etterlysning av terapeuter som driver praksis «der ingen skulle tru at nokon kunne drive praksis» fikk vi svar fra Ingrid Rostad, som driver Samana Naturterapi i Karlsøy kommune i Nord-Troms. Det er en stor glede å kunne publisere dette interessante innlegget og, ikke minst, de fornøyelige historiene fra hennes hverdag som terapeut.

Naturterapeuten nr. 2/2015

Innhold: The Times They Are A-Changin – Seriøse organisasjonar treng støtte frå forvaltning og politikarar – Vår ukjente verden? – Det er ikke din skyld at du er tjukk – LavFODMAP – god mat for sensitive mager – Ingen god ide at staten gir kostholdsråd – 40-år som naturterapeut – ny som seniormedlem – Forsikring for selvstendig næringsdrivende – Gratis seminar om gode sykdomsforløp – 60 år med terapi, kunst og jord – Nordisk naturmedisinsk fagkongress – Ta alternativ medisin på alvor

Bokomtale: Syk av sukker – frisk av fett

Boken “Syk av sukker – frisk av fett” er en ny utgave av «Sukker en snikende fare», som kom i 2004. I den nye boken er et par kapitler helt nye, mens noen er fjernet, blant annet de som handler om Coca Cola og politiske sider ved sukker. De øvrige kapitlene er ifølge forfatterne oppdatert og omskrevet.

Naturterapeuten nr. 1/2015

Innhold: En terapeut blant mennesker som er vant til å klare seg selv – Ernæringskoden; en invitasjon til å reflektere over matens kvalitet og betydning – Menneskets energifelt – Endelig en bok om BERØRING – i omsorg og lindring – Syk av sukker. Frisk av fett. – Ideologi eller realpolitikk? – Den bitre sannheten om sukker – Det tredje prinsipp i akupunkturbehandling – Eit stort eksperiment – Hold deg frisk med propolis – Historia om einsretting og konformitet – Terje Varpe gjesteforeleser i USA – Akupunktur i behandling av smerte – bedre enn placebo

Hilsen til en stadig klokere 20-åring

I forbindelse med NNH sitt 20-års jubileum var det planlagt å utgi en jubileumsbok. Jarle Aarbakke, leder av Aarbakkeutvalget, skrev et innlegg til boka i desember 2013. Aarbakke hadde ikke anledning til å møte på Nordisk naturmedisinsk fagkongress for å motta sitt æresmedlemsskap. Naturterapeuten gjengir derfor Jarle Aarbakke sin hilsen til jubilanten.

Naturterapeuten nr. 4 2014

Innhold: Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2014 – og feiring av NNHs 20 års jubileum – Om å formulera realistiske mål – Møteplassen mellom skolemedisinen og alternativ behandling heter «dokumentert effekt» – Hilsen til en stadig klokere 20 åring – Endelig en kvinne – Fem verdige kandidatar blei tildelt NNHs æresmedlemskap – Tarmens betydning for helsen – Kort historikk om NNH – Aromaterapi mot stress og helseplager – Hvorfor taper vitenskapen? – Blanding av nyansering og retoriske krumspring – Saborgs kontaktforum 2014

Tankesmien Civita etterlyser politisk engasjement

10 år har gått siden den omdiskuterte kvakksalverloven ble avskaffet og erstattet med lov om alternativ behandling. Siden da har ulike behandlingsformer blitt diskutert heftig i mediene, på nettet og rundt kafébord over hele landet. I følge tankesmien Civita har den politiske debatten derimot stått i ro og har nå gitt ut en rapport om alternativ behandling, ført i pennen av Paul Joakim Sandøy.

Nye æresmedlemmer hedret under jubileumsmiddagen

Nye og tidligere æresmedlemmer i NNH: Britt Hertzberg Untiedt, Vinjar Fønnebø, Dagfinn Høybråten, Terje Varpe, Turid Jacobsen, Vilhelm Schjelderup, Fride Aasen, John Petter Lindeland (leder) og Sigrun Kirkeberg (generalsekretær).

Politiker Dagfinn Høybråten, direktør for NAFKAM, Vinjar Fønnebø, leder av Aarbakke-utvalget, Jarle Aarbakke, behandler og lærer Fride Aasen og behandler Turid Jacobsen ble utnevnt som nye æresmedlemmer i NNH under festmiddagen for NNHs 20 års jubileum på Nordisk naturmedisinsk fagkongress på Sundvolden Hotel i oktober 2014.

NNH har bursdag!

Dagfinn Høybråten og leiar i NNH John P Lindeland

I dag – 14. november 2014 – er det nøyaktig 20 år siden NNH ble etablert som en selvstendig organisasjon, som et resultat av en reorganisering av Sentralrådet for Norske Naturterapeuter (SFNN).

Kan naturterapeuter hjelpe borreliasyke?

Naturterapeuten – NNHs tidsskrift for naturmedisin – har publisert en serie artikler om Borrelia av dr. Bjørn Johan Øverbye ved Arendal Helsesenter. I debatten om Borrelia og flåttbårne sykdommer mener han det kan lønne seg å ta et raskt overblikk over tingene før man begynner med detaljene og har i denne serien lagd en kortfattet oversikt over Borrelia-spiroketene og de sykdommer disse kan fremkalle.

NNH: Ein stolt 20-åring!

John Petter Lindeland - leiar i NNH

I heile 2014 har me hatt og skal forsett ha fokus på at Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon er 20 år. Det er ingen høg alder i organisasjonssamanheng, noko som tilseier at me har framtida føre oss, sa John Petter Lindeland i sin tale ved NNHs 20-års jubileum.

Lys – kvalitet og helse

Vår og lyse netter – glitrende lysreflekser i bjørkeløv og vann. Naturen overvelder oss med fargespill og sommersol. Mennesket lever i spennet mellom lys og mørke og våre kroppsrytmer er avhengig av dette vekselspillet.

Integrert medisin – visjon og virkelighet

Siden tidenes morgen har medisinen vært integrert, i den forstand at menneskers forsøk på å helbrede og lindre har stått i klar sammenheng med menneskets naturlige miljø. Moderne vestlig kultur er unik i sitt klare skille mellom tro og vitenskap, mellom religion og legekunst, mellom kultur og helsevesen, mellom det kvantitative og kvalitative.

Naturterapeuten nr. 3/2014

Innhold: Då vi demoniserte mjølkefeittet – The Blossoming Heart – Zoneterapi er lige så effektiv som smertestillende medicin – Kan naturterapeuter hjelpe borreliasyke? – Et alvorlig helseproblem: Flåttoverførte sykdommer (bokomtale) – NNH – Ein stolt 20-åring! – Huset som bare ville bli bygget – Med nytt syn på homøopatiens grunnleggende begreper og forståelse – Gjør dine behov og ønsker synlige ved å skrive til helseministeren og regjeringen – NNH ferdig med endå eit nytt fagdokument – Nordisk naturmedisinsk fagkongress – Dødelig medisin – Betydningen av terapeutenes egen bevissthet om sin Tanke-Følelse-Vilje

Ønsker ikke å autorisere nye personellgrupper

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

De siste årene har en rekke personellgrupper fremmet ønske om å bli inkludert i helsepersonellovens autorisasjonsordning. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker ikke en slik utvikling. – Det er viktig med sterke fagprofesjoner, men stadig nye autoriserte grupper kan føre til en mer fragmentert og profesjonsdelt helse- og omsorgstjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

2014 er jubileumsår!

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon ble stiftet 14. november 1994 og kan dermed feire hele 20 år i år. Jubileumskomiteen jobbet kontinuerlig med et landsdekkende seminarprogram for hele jubileumsåret. 

Syk etter flåttbitt – terapier ved Lyme-Borreliose

Naturterapeuten – tidsskrift for naturmedisin – har publiseret en serie artikler om Borrelia av dr. Bjørn Johan Øverbye ved Arendal Helsesenter. I debatten om Borrelia og flåttbårne sykdommer mener han det kan lønne seg å ta et raskt overblikk over tingene før man begynner med detaljene og har derfor lagd en kortfattet oversikt over Borrelia-spiroketene og de sykdommer disse kan fremkalle. Dette er del 4 i serien.

Naturterapeuten nr. 2/2014

Innhold: Brev fra forbrukerombudet – Naturterapeuter som NAFKAMs håndlangere – Alternativ medisin, en menneskerett – Vellykket landsmøte og fagseminar i NNH – Syk etter flåttbitt, – terapier ved lyme-borreliose – Kroppens evidens – Generalforsamling Etcma – Eteriske oljers kjemi – Aromaterapiens dag 2014 – Nordisk naturmedisinsk fagkongress – Apotek i et tre – Lys, – kvalitet og helse – Integrert medisin – visjon og virkelighet

Oppfordrer til NRK-boikott

John Petter Lindeland

NRK forbereder en ny runde med «Folkeopplysningen», programmet som satte et kritisk søkelys på alternativbransjen i 2012. NNH oppfordrer sine medlemmer til ikke å delta i programmet.

Naturterapeuten nr. 1/2014

Innhold: Svar på tiltale – Om den energetiske grenseløshet – Foreskriv aldri statiner til en du er glad i – Dagens godkjenningspraksis undergraver pasienttryggheten – For mye eller for lite? – Apiterapi – NAFKAM har fremdeles en lang vei å gå – Din praksis kan danne grunnlag for forskning! – Helsegevinst og risiko ved alternativ behandling – Forskningsfondet en realitet – Medisinsk bruk av eteriske oljer – fransk aromaterapi? – Nå vil jeg ha skikkelig mat! – En solskinnshistorie fra Stavanger – Aromaterapiens dag

Det er mye vi ikke vet…

NAFKAM-direktør Vinjar Fønnebø

Ved SABORG sitt årlige seminar holdt Fønnebø et engasjert foredrag om forskning, alternativ behandling og det å være nysgjerrig på det ukjente. Han savner innhold om alternativ behandling i samhandlingsreformen for helse- og sosialtjeneste i Norge, som trådte i kraft i 2012.

Ny runde med “folkeopplysning” i NRK

NNHs nettredaksjon har fått bekreftet at produksjonsselskapet Teddy TV er i gang med en ny sesong av den omdiskuterte programserien “Folkeopplysningen” for NRK. Sesong 1 ble av svært mange oppfattet som en forhåndsbestemt negativ fremstilling av alternativbransjen.

NAFKAM har fremdeles en lang vei å gå

Analyseselskapet Oxford Research har foretatt en evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved Universitet i Tromsø og dets posisjon i forskning og formidling av kunnskap om alternativ behandling.

Naturterapeuten nr. 4/2013

Innhold: Filosofisk poliklinikk – «Bietur» til Ukraina – Webinar med Dr Daniel Pénoël – Helseminister Bent Høie – ein angrande alternativmedisinsk syndar – SABORG er en mulighet for bransjen til å oppnå noe på felles grunnlag – Soneterapiens historie og tanker i tiden – Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2013 – Vellykket fagkveld for soneterapeuter og refleksologer – NNHs 20 års jubileum i 2014 – Trenger vi flere bøker om homøopati ifølge Hahnemann? – Kvalitetssikring av studieplanar/utdanningar – Innspill til regjeringserklæring – Vår flytende historie og vår politiske virkelighet – Mat, tarm, hjerne