Ansiktstydning og ansiktsdiagnose

NNHs akupunkturmedlemmer har i flere år blitt invitert til å delta på seminar som det svenske akupunktørforbundet arrangerer i Stockholm. I 2015 reiste jeg over for å delta på forelesingen til Lillian Pearl Bridges om ansiktstydning og ansiktsdiagnose

Godt Nytt År!

Som dere sikkert har lest i den siste utgave av Naturterapeuten, har NNH fått ny organisasjonssekretær. Jeg er svært heldig som har fått denne viktige oppgaven og gleder meg til det videre arbeidet.

Ny organisasjonssekretær i NNH

Som sikkert mange har fått med seg gjennom vår annonse i Naturterapeuten og medlemsinfo, ønsker vår mangeårige generalsekretær Sigrun Kirkeberg å tre inn i de pensjonertes rekker. Prosessen mot å finne en verdig og kompetent arvtaker, er gjort i henhold til de føringer som sentralstyret har vedtatt.

Er tida mogen for eit felles høgskuleløft?

Ynskjer den naturmedisinske sektoren å vera ein livskraftig motkultur og samarbeidspartnar med etablert helsevesen, må me skapa utdanningar som samsvarar med det nivået ein finn innan offentlege helsefagutdanningar.

Ingen god idé at staten gir kostholdsråd

– Hvis folket lar regjeringen bestemme hvilken mat og medisin de skal innta, vil kroppene deres forfalle til en bedrøvelig tilstand, som sjeler som lever under tyranni. Det sa Thomas Jefferson, USAs tredje president, filosof, gårdbruker og gartner. Norges kostholdspolitikk de siste 50 årene tyder på at han var inne på noe.

Vår ukjente verden?

Det fins en verden vi kan ta på, måle og bevise. Det er den verden vi kan forklare. Men det fins også en verden som ikke er like håndgripelig og målbar. Det er den verden vi må erfare.

En terapeut blant mennesker som er vant til å klare seg selv

Som svar på vår etterlysning av terapeuter som driver praksis «der ingen skulle tru at nokon kunne drive praksis» fikk vi svar fra Ingrid Rostad, som driver Samana Naturterapi i Karlsøy kommune i Nord-Troms. Det er en stor glede å kunne publisere dette interessante innlegget og, ikke minst, de fornøyelige historiene fra hennes hverdag som terapeut.

Bokomtale: Syk av sukker – frisk av fett

Boken “Syk av sukker – frisk av fett” er en ny utgave av «Sukker en snikende fare», som kom i 2004. I den nye boken er et par kapitler helt nye, mens noen er fjernet, blant annet de som handler om Coca Cola og politiske sider ved sukker. De øvrige kapitlene er ifølge forfatterne oppdatert og omskrevet.

Tarmens betydning for helsen

Alternativ medisin har lang tradisjon for å være opptatt av tarmens helse og økologi. Nå dukker det opp stadig flere forskningsresultater som viser tarmfloraens betydning for helsen.

Om å formulera realistiske mål

Leder i NNH, John Petter Lindeland, holder tale ved feiringa av NNHs 20 års jubileum

20 år er ingen alder, og me har difor framtida føre oss. Den utfordringa skal me ta og ha fokus på at me skal bli ein både sterkare og tydelegare fagpolitisk aktør i åra som kjem. Fra John Petter Lindelands tale ved NNHs 20-års jubileum i november 2014.

Tankesmien Civita etterlyser politisk engasjement

10 år har gått siden den omdiskuterte kvakksalverloven ble avskaffet og erstattet med lov om alternativ behandling. Siden da har ulike behandlingsformer blitt diskutert heftig i mediene, på nettet og rundt kafébord over hele landet. I følge tankesmien Civita har den politiske debatten derimot stått i ro og har nå gitt ut en rapport om alternativ behandling, ført i pennen av Paul Joakim Sandøy.

Nye æresmedlemmer hedret under jubileumsmiddagen

Nye og tidligere æresmedlemmer i NNH: Britt Hertzberg Untiedt, Vinjar Fønnebø, Dagfinn Høybråten, Terje Varpe, Turid Jacobsen, Vilhelm Schjelderup, Fride Aasen, John Petter Lindeland (leder) og Sigrun Kirkeberg (generalsekretær).

Politiker Dagfinn Høybråten, direktør for NAFKAM, Vinjar Fønnebø, leder av Aarbakke-utvalget, Jarle Aarbakke, behandler og lærer Fride Aasen og behandler Turid Jacobsen ble utnevnt som nye æresmedlemmer i NNH under festmiddagen for NNHs 20 års jubileum på Nordisk naturmedisinsk fagkongress på Sundvolden Hotel i oktober 2014.

NNH har bursdag!

Dagfinn Høybråten og leiar i NNH John P Lindeland

I dag – 14. november 2014 – er det nøyaktig 20 år siden NNH ble etablert som en selvstendig organisasjon, som et resultat av en reorganisering av Sentralrådet for Norske Naturterapeuter (SFNN).

Kan naturterapeuter hjelpe borreliasyke?

Naturterapeuten – NNHs tidsskrift for naturmedisin – har publisert en serie artikler om Borrelia av dr. Bjørn Johan Øverbye ved Arendal Helsesenter. I debatten om Borrelia og flåttbårne sykdommer mener han det kan lønne seg å ta et raskt overblikk over tingene før man begynner med detaljene og har i denne serien lagd en kortfattet oversikt over Borrelia-spiroketene og de sykdommer disse kan fremkalle.

NNH: Ein stolt 20-åring!

John Petter Lindeland - leiar i NNH

I heile 2014 har me hatt og skal forsett ha fokus på at Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon er 20 år. Det er ingen høg alder i organisasjonssamanheng, noko som tilseier at me har framtida føre oss, sa John Petter Lindeland i sin tale ved NNHs 20-års jubileum.

Då vi demoniserte mjølkefeittet

melkeglass

For femti år sia la ein regjeringsutnemnd komité fram si Betenkning om forholdet mellom feitt og hjartekar-sjukdommar. Grunnlaget for vurderinga var den dramatiske nedgangen i dødelegheit av hjarteinfarkt under krigsåra i Noreg, og den snøgge aukinga i dødelegheit alt frå slutten av 1940-åra og inn i 1960-åra.

Lys – kvalitet og helse

Vår og lyse netter – glitrende lysreflekser i bjørkeløv og vann. Naturen overvelder oss med fargespill og sommersol. Mennesket lever i spennet mellom lys og mørke og våre kroppsrytmer er avhengig av dette vekselspillet.

Integrert medisin – visjon og virkelighet

Siden tidenes morgen har medisinen vært integrert, i den forstand at menneskers forsøk på å helbrede og lindre har stått i klar sammenheng med menneskets naturlige miljø. Moderne vestlig kultur er unik i sitt klare skille mellom tro og vitenskap, mellom religion og legekunst, mellom kultur og helsevesen, mellom det kvantitative og kvalitative.

Ønsker ikke å autorisere nye personellgrupper

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

De siste årene har en rekke personellgrupper fremmet ønske om å bli inkludert i helsepersonellovens autorisasjonsordning. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker ikke en slik utvikling. – Det er viktig med sterke fagprofesjoner, men stadig nye autoriserte grupper kan føre til en mer fragmentert og profesjonsdelt helse- og omsorgstjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

2014 er jubileumsår!

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon ble stiftet 14. november 1994 og kan dermed feire hele 20 år i år. Jubileumskomiteen jobbet kontinuerlig med et landsdekkende seminarprogram for hele jubileumsåret. 

Syk etter flåttbitt – terapier ved Lyme-Borreliose

Naturterapeuten – tidsskrift for naturmedisin – har publiseret en serie artikler om Borrelia av dr. Bjørn Johan Øverbye ved Arendal Helsesenter. I debatten om Borrelia og flåttbårne sykdommer mener han det kan lønne seg å ta et raskt overblikk over tingene før man begynner med detaljene og har derfor lagd en kortfattet oversikt over Borrelia-spiroketene og de sykdommer disse kan fremkalle. Dette er del 4 i serien.

Oppfordrer til NRK-boikott

John Petter Lindeland

NRK forbereder en ny runde med «Folkeopplysningen», programmet som satte et kritisk søkelys på alternativbransjen i 2012. NNH oppfordrer sine medlemmer til ikke å delta i programmet.

Naturterapeuten nr. 1/2014

Innhold: Svar på tiltale – Om den energetiske grenseløshet – Foreskriv aldri statiner til en du er glad i – Dagens godkjenningspraksis undergraver pasienttryggheten – For mye eller for lite? – Apiterapi – NAFKAM har fremdeles en lang vei å gå – Din praksis kan danne grunnlag for forskning! – Helsegevinst og risiko ved alternativ behandling – Forskningsfondet en realitet – Medisinsk bruk av eteriske oljer – fransk aromaterapi? – Nå vil jeg ha skikkelig mat! – En solskinnshistorie fra Stavanger – Aromaterapiens dag

Det er mye vi ikke vet…

NAFKAM-direktør Vinjar Fønnebø

Ved SABORG sitt årlige seminar holdt Fønnebø et engasjert foredrag om forskning, alternativ behandling og det å være nysgjerrig på det ukjente. Han savner innhold om alternativ behandling i samhandlingsreformen for helse- og sosialtjeneste i Norge, som trådte i kraft i 2012.

Ny runde med “folkeopplysning” i NRK

NNHs nettredaksjon har fått bekreftet at produksjonsselskapet Teddy TV er i gang med en ny sesong av den omdiskuterte programserien “Folkeopplysningen” for NRK. Sesong 1 ble av svært mange oppfattet som en forhåndsbestemt negativ fremstilling av alternativbransjen.

NAFKAM har fremdeles en lang vei å gå

Analyseselskapet Oxford Research har foretatt en evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved Universitet i Tromsø og dets posisjon i forskning og formidling av kunnskap om alternativ behandling.

Naturterapeuten nr. 4/2013

Innhold: Filosofisk poliklinikk – «Bietur» til Ukraina – Webinar med Dr Daniel Pénoël – Helseminister Bent Høie – ein angrande alternativmedisinsk syndar – SABORG er en mulighet for bransjen til å oppnå noe på felles grunnlag – Soneterapiens historie og tanker i tiden – Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2013 – Vellykket fagkveld for soneterapeuter og refleksologer – NNHs 20 års jubileum i 2014 – Trenger vi flere bøker om homøopati ifølge Hahnemann? – Kvalitetssikring av studieplanar/utdanningar – Innspill til regjeringserklæring – Vår flytende historie og vår politiske virkelighet – Mat, tarm, hjerne

Lyme Borreliose – historien om en bakterie

Naturterapeuten – tidsskrift for naturmedisin – har det siste året presentert en serie artikler om Borrelia av dr. Bjørn Johan Øverbye ved Arendal Helsesenter. I debatten om Borrelia og flåttbårne sykdommer mener han det kan lønne seg å ta et raskt overblikk over tingene før man begynner med detaljene og har derfor lagd en kortfattet oversikt over Borrelia-spiroketene og de sykdommer disse kan fremkalle. Historien begynte i 1868.

Naturterapeuten nr. 3/2013

Innhold: Midt i maurtua – Alternativ medisin har stor medisinsk og praktisk interesse – Takk til forfatterne av boken «Ja takk, begge deler! Helse i en ny tid» – Tradisjonell kinesisk akupunktur – Evidensbasert praksis – ein god strategi? – Teori om den autonome del av det somatiske og «reflektoriske» nervesystem – Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2013 – 12 anklager mot dagens vitenskap – Mikroskopering av borrelia – Livskrefter i kvar munnfull – Tungeakupunktur – gammel sone, ny behandlingsteknikk – Konferanse om CFS/ME – Lecithin – hjerneføde

Naturterapeuten nr. 2/2013

Innhold: Einar Kringlen, naturmedisin og kvakksalveri – En ambassadør for helhetlig helse og grønn resept på Stortinget? – Naturmedisinsk Fagkongress 2013 – Motiverende og inspirerende fagmiljø ved Naturterapiskolen Nord, Bodø – Spesiell bok med misvisende tittel – Fra et NNH-medlem til et annet – Fagskoleutdanning i biopati – Borrelia: en sykdom forandrer verden, del 2 – Vitenskap og varme hender – Helbredende nytenkning – Medisinsk nemesis – Evidenstyranniet – Kolesterol bedre enn sitt rykte – Soneterapi og hormonsystemet – Nordisk refleksologinettverksmøte

Naturterapeuten nr. 1/2013

Innhold: Er det sant at vi ikke liker å bli lurt? – Alternativ medisin blir teke seriøst innan EU – Om sannhetens pris og vitenskapens sjel – Naturmedisinsk Fagkongress 2013 – Idrett og kosthold –  Ja takk, til et variert helsetilbud – Kjenslemessige låsingar er problem kring homøopati – Borrelia: en sykdom forandrer verden – Inspirerende kurs for alle terapeuter – Brukere av alternativ behandling – vet de hva de gjør? – Leserinnlegg i lokalavisen – Sensitivitet som ressurs – Sammensatte eteriske oljer – Til minne om Elsa Hoff Meyer – Biopater på studietur til Baden-Baden

Aromaterapi i behandling av psykiske lidelser

Aromaterapimassasje har lenge vært et populært middel for avstressing. Mange er etter hvert blitt kjent med aromaterapimassasje gjennom SPA-sentre i Norge og i utlandet. Christina Doctare kaller stress for en moderne form for selvmord. Hun har fått opprettet et ”Andrum”- et pusterom – på Karolinska Sjukhuset i Stockholm for å motvirke stress og sykefravær. I «Andrummet» kombinerer man massasje og samtale.

Naturterapeuten nr. 4/2012

Innhold: Mr. Placebo – Aromaterapi i behandling av psykiske lidelser – Fagkongressen 2012 – Møte med Arbeidarpartiet – Etter «Folkeopplysninga» – Placebo på fem minutter – Alternativ medisin, – debatt på avveie – Ikke fullt så raskt, Hahn!? – Dansk soneterapeut til stor forskerkongress i USA – Terje Varpe kåret til «Årets Terapeut» 2012! – Etisk råd angående behandlinger på alternativmesser – Den brysomme, men nyttige P-effekten – Akupunktur, homøopati og deres stimulering av selvhelbredelsen – Karl Axel Lind er gått bort – Tillitsvalgtseminar – NNH skolerer Framstegspartiet

Naturterapeuten nr. 3/2012

Innhold: Tingenes tilstand – God kjemi blant eteriske oljer – Helsekostprodukter under press – Nytt styre i biopatenes faggruppe – Erteprotein senker blodtrykket – Aromaterapi til hjelp og støtte for kreftrammede – The China Study – «Ja takk, begge deler» – Helse i en ny tid! – Ein anekdote om medlemsfordelar i NNH – Hjertehealing som healingmetode – Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2012 – Selvhelbredelse, en forutsetning for livets bestående – Erling Berg Pedersen, et fyrtårn i naturmedisinen – Som blinde pletter

Naturterapeuten nr. 2/2012

Innhold: Tenkjer du på å studera naturmedisin? – Vår organisme er et økosystem – Hurra for aromaterapiens dag og hurra for FSNAT – NNHs landsmøte 2012 –  5 oljer med et bredt terapeutisk bruksområde – Øyenvitneberetninger om naturmedisin – Minneord om Reidun Jacobsen – Naturopatene er tatt opp i NNH – Behandling og vitenskapelig erkjennelse – ETCMA konferansen 2012 – Healing som behandlingsmetode – Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2012 – SABORG – offensiv mot politiske partiar og styringsverk

Naturterapeuten nr. 1/2012

Innhold: Homøopati på sidelinjen – Svar til Thore K. Aalberg, NHPF – Energimedisin i behandling av uregelmessig hjerterytme Del 2 – Ny terapinemning/fagidentitet i NNH – Den salutogenetiske orientering – Marion Rosen har gått bort – Fakturering, inkasso, merverdiavgift, skatt, kasseplikt mv. – Naturmedisinsk Fagkongress 2012 – Førstevirkning og ettervirkning – Fra Beethoven til Hahnemann – Vann – et lite mirakel! – Manukahonning – Ole Brumm sin ”dunderhonning”? –  Ikke slutt å ta tran og andre omega-3 produkter, men still krav til kvaliteten

Naturterapeuten nr. 4/2011

Innhold: Mangfoldig og lærerik kongress – Svar til NAFKAMs leder Vinjar Fønnebø – Støttebehandling ved kreft og multippel sclerose – Hva skal til for å lykkes som terapeut? – Nytt fokus på lys – Rosenbevegelser handler om: Bevegelse – pust – musikk – Nytt lovverk om helsepåstander på mat og kosttilskudd – Dialogmøte med Human Etisk Forbund – Samarbeid i Norden gir styrke – Fagkongressen 2011 – Sanninga om homøopati – Energimedisin i behandling av uregelmessig hjerterytme – Born to Dorn – Ryggvirvelsøyleterapi – Placebotrollet – sprekker det i sollyset?

Hva skal vi med NAFKAM?

I kjølvannet av Aarbakkeutvalget sin innstilling i 1998 trodde jeg at opprettelsen av NAFKAM skulle bidra til å bringe både homøopatien og annen seriøs alternativ medisin fremover. Jeg hadde lenge sett frem til en statsfinansiert institusjon som skulle forske på alternativmedisinens premisser. Det er jo nettopp gjennom press fra det alternative medisinske miljøet at staten bevilger forskningsmidler til forskning på alternativ medisin. Men hva har skjedd?

Vi trenger en ny politisk giv når det gjelder alternativ medisin

Jeg slutter meg helt til den kritikk Britt Hertzberg er kommet med når det gjelder NAFKAMs arbeid. Da Aarbakkeutvalget ble nedsatt i 1998 ga dette forhåpninger om at vi ville kunne få et positivt samarbeid mellom naturmedisinen og den etablerte medisin, og at alternative metoder kunne komme inn i helsevesenet der det var faglige grunner til å anta at dette kunne gi helsemessige og økonomiske fordeler.

Naturterapeuten nr. 3/2011

Innhold: Noen ganger raser verden sammen bokstavelig talt – Vi trenger en ny politisk giv når det gjelder alternativ medisin – Bekjennelser fra en avhopper fra legemiddelindustrien – Norsk Homøopatisk pasientforening er 60 år – Placebotrollet i Forskingsskogen – Hva skal vi med nafkam? – Legevitenskapens forfall – Fønnebø svarer Britt Hertzberg Untiedt – NAFKAM s forskningsprosjekter 2000–2009 – I Rosenmetoden berører vi kroppen og når sjelen – Kontroll med fettsyrebalanse mellom omega-6 og 3 – Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2011 – Lys-kinesiologi; innvendig og utvendig miljømedisin – ”Vi spiller, men skjebnen blander kortene”