SABORG – mot styrt nedleggelse eller blomstring?

Manglende interesse fra myndigheter er vesentlig grunn til forslaget om nedleggelse av SABORG som kom i  februar 2017. Tidligere tillitsvalgte i sammenslutningen, og tillitsvalgte som er i organisasjoner tilknyttet SABORG, bekrefter dette. Om SABORG lever videre etter representantskapsmøtet i februar 2018, vet vi ikke i dag. Om myndighetene forstår alvoret og går inn i en konstruktiv kommunikasjon med sammenslutningen gjør vi nok det.

Er placeboeffekten og pasientenes selvhelbredende krefter det samme?

I forskning tar man høyde for at all behandling har en placeboeffekt. Om man for eksempel skal undersøke om et legemiddel har effekt, må man måle det opp mot et middel som ikke har effekt i seg selv (for eksempel en sukkerpille). Om legemiddelet gir effekt utover det gruppen som får sukkerpillen opplever, sier vi at legemiddelet er effektivt. Den effekten som er felles for legemiddelet og sukkerpillen kaller vi forventningseffekt, eller placeboeffekt.

Naturterapeuten nr. 3-4/2017

Innhold: Lidia I. Myhre om årets aktiviteter i NNH – Å drive terapi som business – Tema: Vi tar kostholdet på alvor – Anton Rohrer: Framover mot Hahnemann – Refleksologi mot allergi – Debatt: Fra den hippokratiske eden til lojalitetsløfte overfor Helsetilsynet – Pilotstudie: Akutt biholebetennesle og fotsoneterapi – Er placeboeffekten og pasientenes selvhelbredende krefter det samme? – Behandling av barn – Er alternativ behandling farleg for born? – SABORG: Mot styrt nedleggelse, eller blomstring – Brobyggerprisen til Geir Flatabø – Med NNH til Bulgaria: Lærerikt og hyggelig på Medica Albena – Møte med Kreftforeningen – Nekrolog Wilhelm Schjelderup

Akutt biholebetennelse og fotsoneterapi

For over tre år sidan, tok NNH sine faggrupper i soneterapi/refleksologi kontakt med Nasjonalt forskningssenter innan komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved Universitetet i Tromsø. Målet var å drøfta forskingsprosjekt knyta til desse terapiformene. Etter mange vurderingar, fall valet på fotsoneterapi og akutt biholebetennelse.

Behandling av barn – intervju med Ketil Størdal i NBF

Intervju med Ketil Størdal – leiar Norsk barnelegeforening: Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) er kjent med at Norsk Barnelegeforening (NBF) var ein pådrivar for at TV2 programmet Helsekontrollen, i ei av sine sendingar, hadde fokus omkring behandling av barn med alternativ medisinske metodar. Det blei også gjort vedtak i organisasjonen om at ein aksepterte bruk av skjult kamera som journalistisk metode.

Er homøopatien tjent med NAFKAM og NIFAB?

Etter at NOU 1998:21 ble lagt frem, opplevde vi i NHPF (Norsk homøopatisk pasientforening) det etterfølgende tøværet. For en forening som hadde vært i kamp med myndighetene om homøopatiens eksistens gjennom rettsak med staten, var det stort å bli tatt inn i varmen. Det er forståelig at alle som har levd i «utenforskap», opplever det som fantastisk å endelig å bli sett og hørt. Men faren er av vi kan bli både naive og gjøre alt vi kan for å komme inn i varmen, som kanskje ikke er så varm, men klam, når det kommer til stykket.

Medlemsgruppe på Facebook

Vi har opprettet gruppen med ønske om å lage et møtested for alle NNH-medlemmer, på tvers av terapiformer. Facebook-gruppens intensjon er å kunne fremme kommunikasjon, faglig utvikling og utveksling, både innad og på tvers av terapiformene vi praktiserer. Samt inspirere, støtte og løfte hverandre i vår terapeutpraksis og terapeuthverdag.

Brobyggerprisen 2017 til Geir Flatabø

Årets Brobyggerpris ble tildelt lege Geir Flatabø 13.11.17 av Fritt Helsevalg. Flatabø sier selv at han står for mye av det samme som Brobryggerprisen står for, men i dette tilfellet er han ingen brobygger fordi det desverre ikke er mulig å bygge bro til Helsetilsynet på grunn av manglende brofeste på deres side.

Kan fotsoneterapi hjelpe mot bihulebetennelse?

fotsoneterapi

Høsten 2017 kommer Universitetet i Tromsø til Nøtterøy for å forske på om bruk av fotsoneterapi kan dempe plagene ved bihulebetennelse. Arbeidet skal foregå på Nøtterøy naturmedisinske center, i samarbeid med en lege fra Vestskogen medisinske senter.

Bente Wemundstad ny redaktør i Naturterapeuten

NNHs administrasjon er svært glade for å kunne ønske Bente Wemundstad velkommen som ny redaktør for Naturterapeuten – NNHs fagtidsskrift for naturmedisin. Bente tar over stafettpinnen etter Helen T. Holm, som har hatt redaktøransvar siden våren 2011.

NNH – med fokus på fremtiden

sentralstyret i NNH

NNHs administrasjon er stolt av all arbeidsinnsats som legges ned av frivillige krefter i organisasjonen, og vi er også stolte over den nye nettsiden som ble lansert i april i år. Tiden fremover er spennende og byr på både viktige utfordringer og muligheter!

Møte om behandling av barn: Auka tendens til sjukleggjering er urovekkjande

Etter TV2 programmet Helsekontrollen, der eit av innslaga hadde fokus på behandling av barn med alternative medisinske metodar, tok NNH initiativ til dialogmøte mellom Norsk barnelegeforening, Landsgruppen av helsesøstre NSF og NAFKAM.  Føremålet var informasjonsutveksling knyta til reaksjonar på nemnde program, kommunikasjon/etikk og elles erfaringar i møte med denne behandlingstradisjonen. 

Matintoleranse og tarmflora – mye mer enn cøliaki

Lab1s årlige symposium, som ble avholdt fredag 9. juni, ble dedikert til minnet om Karl L. Reichelt som gikk bort 29. oktober 2016.  Han fikk gleden av å få oppleve at hypoteser han fremmet for 20-30 år siden endelig har begynt å bli akseptert i mange miljøer. Forskning har etter hvert bekreftet mange av hans ideer om sammenhenger mellom matvareintoleranse, peptider og tarmflora. 

Samarbeid med Datatilsynet

NNH er opptatt av å gi sine medlemmer kontinuerlig oppdatering om ulike regelverk som berører naturterapeutens virksomhet. Nytt regelverk om håndtering av data- og personopplysningerdette er forventet å komme i mai 2018.

Når antibiotika ikke virker

Stig Bruset, Christian Borch, Ulf R. Dahle, Solveig Mohr, Øyunn Holen og Karen Seyersted. Foto: Enrique Daling Photography

Hvordan kan vi møte en fremtid hvor antibiotikresistens blir stadig mer utbredt blant bakteriene vi lever sammen med? Debattmøte Homeopatistiftelsen arrangerte 26. april 2017 på Litteraturhuset i Oslo så på hva som gjøres for å unngå feil- og overforbruk av antibiotika og belyse hvordan homøopatien kan ha en viktig plass i både forebygging av og som behandling av sykdommer.

Naturterapeuten nr. 1-2/2017

Innhold: NNH – med fokus på fremtiden – Behandling av barn med alternative medisinske metodar – Auka tendens til sjukleggjering er urovekkjande – Det politiske ansvar for pasientsikkerheten i Norge – Hvordan lagrer du pasientopplysninger – Aromaterapi og regelverk – Diagnose og kommunikasjon – etiske problemstillingar – Bruk av diagnostiske apparat i klinikk – Skrivekurs med Niels Chr. Geelmuyden – Visjonsseminar for faggruppekontakter i NNH – Noe er i ferd med å skje – Systematisk bruk av homøopati i dyrebesetninger – Intervju med Mikhail Bazanov, naturterapeut MNNH – Møt Anette Kornberg, – nyutdannet terapeut – Sensoriske forstyrrelser og den plagsomme nakkeslengen – Første fagskoleklasse i biopati uteksaminert – Helhetsterapi – Matintoleranse og tarmflora – mye mer enn cøliaki – Kroppens hus – traumer og embodiment – Færre hjerteinfarkt med plantesteroler

Naturterapeuten nr. 4/2016

Innhold: Kjære alle sammen – Inspirasjonsløft for NNHs tillitsvalgte – Utdanning til fytoterapeut: en reiseskildring – Nyttig å vite om pensjon – Pasientforening eller forening for behandlere – Mammografiscreening bør avvikles – Unnfallen helseforvaltning og politisk leiing – Et møte med tibetansk medisin – Lærere og studenter fra Tunsberg Medisinske Skole til Europas medisinmesse i Tyskland – NAFKAM – en pest og en plage? – Lille Månes høstkonferanse – Debatt: John Hetlelid/Sigrun Kirkeberg – Må elska det ein held på med – Bli med på #Aromatherapychallenge 2017

Naturterapeuten nr. 3/2016

Innhold: Pasientsikkerhet krever samhandling mellom konvensjonell medisin og naturmedisinsk sektor – Asklepioskultus i Lissos – Kreta – Kopping og magi – Politiske meninger om naturmedisin og alternativ behandling – Timebestilling på nett – Lær å lytte til din egen kropp – den forsøker å fortelle deg hva du må gjøre for å beholde en god helse – Snu negative personlighetsmønstre – Kritikk mot NAFKAM er ikke noe nytt – Et sveitisisk urteeventyr – På studietur med NNH

Vår alles kjære Sigrun – fra våpenhandel til forsvar av naturmedisin

Sigrun Kirkeberg

Helt siden Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon ble dannet i 1994, har Sigrun Kirkeberg representert kontinuiteten og det stabile elementet i organisasjonen. Etter 21 år i NNHs tjeneste valgte Sigrun å pensjonere seg i fjor. Hun deler her historiske tilbakeblikk, erfaringer og tanker om naturmedisinens plass i dagens samfunn.

Hvem sine interesser ivaretar NAFKAM?

I Naturterapeuten nr. 1/2016 mener NAFKAMs direktør å dokumentere at ernæring har lite å bidra med når det gjelder behandling av kreft. Det aller alvorligste er imidlertid at slike dietter unndrar pasienten fra skolemedisinsk behandling, mener han. Den type argumentasjon er den samme som benyttes overfor alternativ medisin av de mest evidenstro skolemedisinere. Direktøren henviser til Helsedirektoratet kostholdsråd, uten å nevne at det finnes forskere som er skeptiske til myndighetenes ernæringsråd.

Naturterapeuten nr. 2/2016

Innhold: Ny periode med Ansvarsforsikring for NNHs medlemmer i Sparebank 1 Oslo/Akershus – Vår alles kjære Sigrun – Ny departemental arbeidsgruppe om privatimport av legemidler – EU-direktiv tek for lite omsyn til nasjonale forhold – Studietur med NNH til Albena, Bulgaria – Håp for husken. Hvorfor blir noen demente? – Hvem sine interesser ivaretar NAFKAM? – Teori om homøopatiens virkemåte – Urtebehandleren utenfor klinikkenBerøring, – en legende og kontaktskapende kraft – Trenger vi flere behandlerorganisasjoner? – Generalisering – en utfordring for den naturmedisinske bransjen

Ny bok: Soneterapi i tekst og bilder

Ny bok. Terje Horpestad har gjennom 27 års daglig erfaring med soneterapibehandlinger utviklet et unikt og detaljert sonesystem som har resultert i fire fagbøker innen dette fagfeltet.

Språklege skoddeheimar

For ein del år sidan blei det i regi av NNH arrangert eit fellesmøte mellom naturterapeutar og legar tilslutta Larvik og Omegn legeforening. Temaet var: «Legen i møte med alternativ medisin.» Den fyrste foredragshaldaren var ein kvinneleg lege. Av alle ting (også dei ytterste) greip ho fatt i den alternativmedisinske terapeuten sin bruk av språket.

Naturterapeuten nr. 1/2016

Innhold: Studietur og Bilateralt Naturmedisinsk Symposium med NNH i Bulgaria – Mine første 60 dager i NNH – Skal vi naturterapeutar heia på Joralf Gjerstad? – Innspill til artikkel i Naturterapeuten nr. 3/2015 av Elin Vestli Berkers: «Fokuserer alternative terapeuter for sterkt på symptombehandling?» – Tanker om forskning på naturmedisinske metoder – Den kan påvirke personligheten din – Sunn tarm – klart hode – Kan du bidra med klientcase? – Utdanning til refleksolog er NNH-godkjent – Til ettertanke: Hjertet og blodet – Sjarmen med tarmen – Introduksjon til refleksologi for soneterapeuter – ADHD, myter og viten – Et skjelett til et forskningskurs – Trenger vi flere behandlerorganisasjoner? – Farlige kostholdsråd for kreftpasienter – NNHs landsmøte 2016 – Sveits ønsker permanent refusjonsordning for komplementære behandlingsformer – Stress gir utslag i smaken

Godt Nytt År!

Som dere sikkert har lest i den siste utgave av Naturterapeuten, har NNH fått ny organisasjonssekretær. Jeg er svært heldig som har fått denne viktige oppgaven og gleder meg til det videre arbeidet.

Ny organisasjonssekretær i NNH

Som sikkert mange har fått med seg gjennom vår annonse i Naturterapeuten og medlemsinfo, ønsker vår mangeårige generalsekretær Sigrun Kirkeberg å tre inn i de pensjonertes rekker. Prosessen mot å finne en verdig og kompetent arvtaker, er gjort i henhold til de føringer som sentralstyret har vedtatt.

Naturterapeuten nr. 4/2015

Innhold: EUs legemiddeldirektiv kan bli eit alvorleg hinder for naturmedisinsk verksemd – Et meget vellykket arrangement – Må alle tidsskift bli digitale? – Årets viktigste bok for alternative utøvere – Mer om borreliose – Verdifull faktainnsamlingIntuisjonen hos naturterapeuten – Dom mot healer i Frostating lagmannsrett – Ansiktstydning og ansiktsdiagnose – Verdenskonferanse for soneterapeuter/refleksologer – Brobyggerprisen 2015 – Lidia Ivanova Myhre: ny organisasjonsekretær – Takk for maten?

Naturterapeuten nr. 3/2015

Innhold: Er tida mogen for eit felles høgskuleløft? – Om matvareintoleranse og diagnostikkKraniosakralterapi – Fokuserer alternative terapeuter for sterkt på symptombehandling? – Fritt tilgjengelig: Kunnskap som allerede finnes – Homøopati og fiskeproduksjon – Vaksinasjon – tillit eller tvang? – Seriøse terapeuter – hvem er det? – Presentasjon av kasus: Symptomleksikonet – et unikt verktøy innen homøopatien – Flokkdyret menneske – Seriøse organisasjonar treng støtte frå forvaltning og politikarar – del 2 – Kunnskapsbasert brobygging hele helgen! – Helsekampen – hundre års strid om alternativ medisin – Betydelig mer næringsstoffer i økomat – Melk og helse – Kolesterol: venn eller fiende? – Givende seminar for tillitsvalgte – Den første nasjonale konferansen for kraniosakralterapeuter – Å lytte med hender og hjerte – Vaksiners plass i helsetjenesten – Retningslinjer for utdanning i refleksologi er sluttført og vedteke av sentralstyret – Triggerpunkter – årsak og behandling – Om forkjølelse og homøpati

En terapeut blant mennesker som er vant til å klare seg selv

Som svar på vår etterlysning av terapeuter som driver praksis «der ingen skulle tru at nokon kunne drive praksis» fikk vi svar fra Ingrid Rostad, som driver Samana Naturterapi i Karlsøy kommune i Nord-Troms. Det er en stor glede å kunne publisere dette interessante innlegget og, ikke minst, de fornøyelige historiene fra hennes hverdag som terapeut.

Naturterapeuten nr. 2/2015

Innhold: The Times They Are A-Changin – Seriøse organisasjonar treng støtte frå forvaltning og politikarar – Vår ukjente verden? – Det er ikke din skyld at du er tjukk – LavFODMAP – god mat for sensitive mager – Ingen god ide at staten gir kostholdsråd – 40-år som naturterapeut – ny som seniormedlem – Forsikring for selvstendig næringsdrivende – Gratis seminar om gode sykdomsforløp – 60 år med terapi, kunst og jord – Nordisk naturmedisinsk fagkongress – Ta alternativ medisin på alvor

Bokomtale: Syk av sukker – frisk av fett

Boken “Syk av sukker – frisk av fett” er en ny utgave av «Sukker en snikende fare», som kom i 2004. I den nye boken er et par kapitler helt nye, mens noen er fjernet, blant annet de som handler om Coca Cola og politiske sider ved sukker. De øvrige kapitlene er ifølge forfatterne oppdatert og omskrevet.