Lidia Ivanova Myhre, generalsekretær NNH
Lidia Ivanova Myhre, generalsekretær NNH

Kraftig økning i helseutgiftene : Nytenkning må til!

Forfatter

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet