Manglende vilje til å bruke mva som reguleringsverktøy

Forfatter

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet