Lidia Ivanova Myhre
Lidia Ivanova Myhre - generalsekretær i NNH

Generalisering – en utfordring for den naturmedisinske bransjen