Camilla Lodin, styremedlem i KAM Foto: John Petter Lindeland

Forslag til ny lov om alternativ behandling i Sverige

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet