Er innføring av mva et riktig veivalg for helsenorge?

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet