Er homøopatien tjent med NAFKAM og NIFAB?

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Laget av Arkitektum Web