Kurskalender

Gjennom NNHs etiske regelverk er alle terapeutmedlemmer forpliktet til å oppdatere seg faglig. Kurs godkjent som faglig oppdatering for medlemmer av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) gjelder også for medlemmer av Norske Homeopaters Landsforbund (NHL).

Kraniosakralterapi

2016 arrangerte interimsstyret en kraniosakralkonferanse, se konferansen facebook side. Siden 2010 har NNH hatt egne fagretningslinjer for kraniosakrale terapiformer.   Interimstyre består av: Trine Hamnvik, naturterapeut MNNH reg. E-post: trinehamnvik@gmail.com Telefon: 957 33 578 Augustine Rikkeliva Nygaard, kraniosakralterapeut MNNH reg. E-post: post@kranio-sakral.no Telefon: 971 22 614 Vi trenger å bli et skikkelig faggruppestyre, kontakt Augustine eller Trine om du ønsker å delta! https://nnh.no/nettbutikk-bok-kraniosakralterapi/ Kan kjøpes i nettbutikken – en bok som kan selges til pasienter og andre som ønsker å vite litt om kraniosakralterapi. Kjøp gjerne flere eksemplarer, så har du vet behov! https://nnh.no/terapier/kraniosakralterapi/

Helsepolitikk og pressemeldinger

Informasjonside med oversikt over nyhets-/pressemeldinger, artikler om helsepolitikk og sentrale dokumenter om NNH ment for journalister/medier, politikere og andre som er interessert i helsepolitikk.

Fagtidsskrift

Naturterapeuten – NNHs tidsskrift for naturmedisin – retter seg mot terapeuter, pasienter og andre som er interessert i å følge med på utviklingen innen vår bransje.

Medlem eller interessert i medlemskap?

Informasjon om de forskjellige medlemsskapstypene i NNH og priser. Hvilke krav stilles for for NNH-godkjenning av terapeutmedlemmer? Vurderer du å studere naturmedisin? Oversikt over NNH-godkjente studietilbud.

Terapier i NNH

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) organiserar terapeutar som praktiserar ulike terapiformer innan naturterapeutisk behandling. Einskilde terapeutar praktiserar bare ein terapiform, men hovudtyngda av medlemsmassen nyttar fleire terapifag/metodar i sin praksis.

Forskning

NNH er opptatt av at forsking på naturterapeutiske metodar og alternativ medisin må skje etter premissar som tek omsyn til den kompleksiteten individualiserte behandlingsopplegg inneber.

Aktuelt

Denne er ikke en portal som skal vises på nettstedet – er kun laget for at portalkategorien “Aktuelt” skal eksistere.

Studier og studenter

NNH har gjennom en årrekke vært med på å skape kompetanseutvikling i de ulike utdanningsinstitusjonene og samtidig hatt fokus på de rettigheter og krav studentene har når det gjelder studietilbud/utdanning. Her finner du nyttig informasjon.

Information in English

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Late autumn 1994 the Norwegian Association of Natural Medicine was established by a merger of Collegium Medicum Norge, Norsk Biopatforbund, Norsk Heilpraktikerforening, Norsk Zoneterapeut Forening and the Norwegian branch of the Scandinavian Acupuncture Foundation.

Om NNH

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis. Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse. Se også NNHs vedtekter og til NNHs etiske regler.  

Pasienter

NNH tar pasientenes helse på alvor Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon organiserer terapeuter som praktiserer ulike former for naturmedisinsk behandling. Enkelte terapeuter praktiserer bare en terapiform, men de fleste benytter flere terapier i sin praksis. Vi stiller strenge kvalitetskrav til alle våre terapeuter.  Faglig kompetanse og gode yrkesetiske holdninger er NNHs viktigste fokus for at du som pasient skal oppleve det som trygt å gå til en naturterapeut. Du kan søke etter en NNH-godkjent terapeut på naturterapeuter.no

Hvorfor bli NNH-terapeut?

Som godkjent NNH-terapeut får du mulighet til å markedsføre deg gjennom en organisasjon som har et godt omdømme i befolkningen, og som er kjent for å stille strenge krav til sine terapeuter. Som godkjent terapeut er du dekket av vår ansvarsforsikring. NNH har et kvalifisert sekretariat som hjelper og støtter deg.