Kurskalender

Gjennom NNHs etiske regelverk er alle terapeutmedlemmer forpliktet til å oppdatere seg faglig. Kurs godkjent som faglig oppdatering for medlemmer av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) gjelder også for medlemmer av Norske Homeopaters Landsforbund (NHL). For medlemmer av NNH, vil kurs godkjent av NHL ha samme gyldighet. Kurs godkjent som faglig oppdatering profileres gratis mot at medlemmer av NNH og NHL får rabatterte priser. Se informasjon på det enkelte kurs. Pris på andre kursoppføringer:  kr 300,- pr. påbegynt måned. Ledige lokaler, utstyr til salgs m.m. finner du på siden for rubrikkannonser.

Terapier i NNH

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) organiserar terapeutar som praktiserar ulike terapiformer innan naturterapeutisk behandling. Einskilde terapeutar praktiserar bare ein terapiform, men hovudtyngda av medlemsmassen nyttar fleire terapifag/metodar i sin praksis.

Medlemssider

Har du oppdaget en feil eller noe som «skurrer»? Velg «Vis skjema» og gled oss ved å sende inn feilmelding Trenger du hjelp til innlogging eller ytterligere informasjon, kontakt oss på post@nnh.no eller telefon 22 33 32 20.

Forskning

NNH er opptatt av at forsking på naturterapeutiske metodar og alternativ medisin må skje etter premissar som tek omsyn til den kompleksiteten individualiserte behandlingsopplegg inneber.

Aktuelt

Denne er ikke en portal som skal vises på nettstedet – er kun laget for at portalkategorien «Aktuelt» skal eksistere.

Er du student eller ønsker du å studere?

Kvalitet i utdanningen gir faglig trygghet! NNH har gjennom en årrekke vært med på å skape kompetanseutvikling i de ulike utdanningsinstitusjonene og samtidig hatt fokus på de rettigheter og krav studentene har når det gjelder studietilbud/utdanning. Du finner en oversikt over de studietilbudene som har NNH-godkjenning for under «nyttig informasjon» nedenfor. Som studentmedlem hos oss får du ansvarsforsikring under hele studieperioden, samt flere viktige medlemsfordeler. NNHs sekretariat vil også kunne være en støtte vedrørende spørsmål og rettigheter knyttet til utdanningen

Information in English

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Late autumn 1994 the Norwegian Association of Natural Medicine was established by a merger of Collegium Medicum Norge, Norsk Biopatforbund, Norsk Heilpraktikerforening, Norsk Zoneterapeut Forening and the Norwegian branch of the Scandinavian Acupuncture Foundation.

Om NNH

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis. Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse. Se også NNHs vedtekter og til NNHs etiske regler.  

Pasienter

NNH tar pasientenes helse på alvor Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon organiserer terapeuter som praktiserer ulike former for naturmedisinsk behandling. Enkelte terapeuter praktiserer bare en terapiform, men de fleste benytter flere terapier i sin praksis. Vi stiller strenge kvalitetskrav til alle våre terapeuter.  Faglig kompetanse og gode yrkesetiske holdninger er NNHs viktigste fokus for at du som pasient skal oppleve det som trygt å gå til en naturterapeut. Du kan søke etter en NNH-godkjent terapeut på naturterapeuter.no

Hvorfor bli NNH-terapeut?

Som godkjent NNH-terapeut får du mulighet til å markedsføre deg gjennom en organisasjon som har et godt omdømme i befolkningen, og som er kjent for å stille strenge krav til sine terapeuter.  Gjennom de ulike faggruppene får du mulighet til å engasjere deg faglig og nyte godt av kurs og seminarer. NNH har et kvalifisert sekretariat som hjelper og støtter deg.  Som godkjent terapeut er du dekket av vår ansvarsforsikring og har registreringsrett i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund. NNH arbeider aktivt overfor både politikere og helseforvaltning for å styrke og bedre rammebetingelsene for naturterapeutisk behandling. Som medlem av NNH nyter du godt av: en organisasjon som arbeider aktivt ovenfor myndighetene for å få godkjenningsordninger for sine medlemmer. mulighet for å bli registrert terapeut i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund avtale om ansvarsforsikring for deg som er praktiserende terapeut og student mulighet til å gå over til seniormedlemskap året etter fylt 67 år et sekretariat/kontor som er åpent på dagtid et aktivt fagmiljø innen medlemmenes faggrupper aktiv og utadrettet markedsføring av organisasjonen og medlemmene medlemsbladet Naturterapeuten NNHs medlemmer finner mer informasjon om medlemsfordeler ved å logge inn på våre medlemssider

Fagtidsskrift

NNHs tidsskrift for naturmedisin – Naturterapeuten – retter seg mot terapeuter, pasienter og andre som er interessert i å følge med på utviklingen innen våre bransje.