Potensering i praksis

Brita Gudjons er farmasøyt og driv firmaet Homöopatisches Labor Gudjons, som tilverkar alle legemiddelpotensane for hand. Brita er svært oppteken av å følgje Hahnemann sine retningsliner under tilverkinga av legemidla. På slutten av artikkelen finn du Hahnemann sine eigne ord om fortynningar og potenseringar (dynamiseringar).