Manglende politisk ansvar for pasientsikkerheten i Norge

NNHs generalsekretær Lidia I. Myhre mener det politiske ansvaret for pasientsikkerhet har sviktet for én million mennesker i Norge som bruker alternativ behandling. I mange tilfeller er det de samme pasientene som også behandles hos det offentlige. Myhre, som nå fullfører en mastergrad i sikkerhet ved Handelshøyskolen BI, sier i artikkel i Helsemagasinet (juli/17): «Når man snakker om sikkerhet i et bestemt område – i dette tilfelle helse – kan man ikke handle delvis. Sikkerhet krever en helhetlig strategisk satsing ned til de minste detaljene. Ansvar er det første steget en må ta for å lykkes.» NNH har tatt opp saken med helsedirektoratet samt sentrale helsepolitikere i posisjon. Andre aktører, som Forbrukerombudet, NAFKAM og SABORG har pekt på den samme problemstillingen. Pasientsikkerheten skal ivaretas uansett om behandlingen gis av autorisert helsepersonell eller terapeuter som kommer inn under Lov om alternativ behandling. For mer informasjon, kontakt generalsekretær Lidia I. Myhre på epost org@nnh.no eller mobil 468 24 840. Med vennlig hilsen Trine Hamnvik Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Skippergaten 9 0152 Oslo Tlf. 22333220 Epost. post@nnh.no Internett. www.nnh.no

Fagleg oppdatering og pasienttryggleik

Gjennom NNH sitt etiske regelverk er alle terapeutmedlem i organisasjonen forplikta både etisk og moralsk til å oppdatera seg fagleg. Innan akademia ville dei kalla dette Continuing Professional Development (CPD). På godt norsk kunne ein kalla dette for Kontinuerleg Fagleg Oppdatering (KFO). Ordet kontinuerleg er det sentrale i dette omgrepet, fordi det peikar på at denne oppdateringa ikkje er tidsavgrensa, men skal vera prega av jamn innsats og påfyll i heile yrkesperioden.