Homøopatiske legemiddel – Sal utanom apotek

Sjølv om NNH støttar det framlagde forslaget, meiner vi at flaskehalsen når det gjeld tilgang på eit tilfredstillande sortiment, er den vedtatte registreringsordningen – jfr. EU-direktiv 2001/83/EF, 2004/27/EF, 2001/82/EF og 2004/28/EF og legemiddelforskriften §§ 3-21 og 3-22.

Potensering i praksis

Brita Gudjons er farmasøyt og driv firmaet Homöopatisches Labor Gudjons, som tilverkar alle legemiddelpotensane for hand. Brita er svært oppteken av å følgje Hahnemann sine retningsliner under tilverkinga av legemidla. På slutten av artikkelen finn du Hahnemann sine eigne ord om fortynningar og potenseringar (dynamiseringar).