Manglende politisk ansvar for pasientsikkerheten i Norge

NNHs generalsekretær Lidia I. Myhre mener det politiske ansvaret for pasientsikkerhet har sviktet for én million mennesker i Norge som bruker alternativ behandling. I mange tilfeller er det de samme pasientene som også behandles hos det offentlige. Myhre, som nå fullfører en mastergrad i sikkerhet ved Handelshøyskolen BI, sier i artikkel i Helsemagasinet (juli/17): «Når man snakker om sikkerhet i et bestemt område – i dette tilfelle helse – kan man ikke handle delvis. Sikkerhet krever en helhetlig strategisk satsing ned til de minste detaljene. Ansvar er det første steget en må ta for å lykkes.» NNH har tatt opp saken med helsedirektoratet samt sentrale helsepolitikere i posisjon. Andre aktører, som Forbrukerombudet, NAFKAM og SABORG har pekt på den samme problemstillingen. Pasientsikkerheten skal ivaretas uansett om behandlingen gis av autorisert helsepersonell eller terapeuter som kommer inn under Lov om alternativ behandling. For mer informasjon, kontakt generalsekretær Lidia I. Myhre på epost org@nnh.no eller mobil 468 24 840. Med vennlig hilsen Trine Hamnvik Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Skippergaten 9 0152 Oslo Tlf. 22333220 Epost. post@nnh.no Internett. www.nnh.no

Politiske meninger om naturmedisin og alternativ behandling

Stortingsrepresentant Morten Wold, FrP

Stortingsrepresentant Morten Wold fra FrP sier at partiet ønsker et mangfoldig helsetilbud der pasientenes trygghet og valgfrihet ivaretas. Vi er også åpne for medisiner og behandlingsformer utenfor tradisjonell skolemedisin. Der hvor positive effekter kan dokumenteres, vil vi i større grad kunne åpne for offentlig finansiering.

Vår alles kjære Sigrun – fra våpenhandel til forsvar av naturmedisin

Sigrun Kirkeberg

Helt siden Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon ble dannet i 1994, har Sigrun Kirkeberg representert kontinuiteten og det stabile elementet i organisasjonen. Etter 21 år i NNHs tjeneste valgte Sigrun å pensjonere seg i fjor. Hun deler her historiske tilbakeblikk, erfaringer og tanker om naturmedisinens plass i dagens samfunn.

Vi trenger en ny politisk giv når det gjelder alternativ medisin

Jeg slutter meg helt til den kritikk Britt Hertzberg er kommet med når det gjelder NAFKAMs arbeid. Da Aarbakkeutvalget ble nedsatt i 1998 ga dette forhåpninger om at vi ville kunne få et positivt samarbeid mellom naturmedisinen og den etablerte medisin, og at alternative metoder kunne komme inn i helsevesenet der det var faglige grunner til å anta at dette kunne gi helsemessige og økonomiske fordeler.