Fra et minefelt til et spennende og utfordrende forskningsfelt

I 2013 ble Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) evaluert av Oxford Research Group. En av konklusjonene var at det er «….påfallende at mye brukte behandlingsformer som healing,  massasje, osteopati og soneterapi er lite studert…».  Evalueringsrapporten anbefaler «….randomiserte studier av  effekt av alternative behandlinger på områder der dette ikke er gjort…»

Evidenstyranniet

Evidensbasert medisin (EBM) stammar frå eit utdanningsprosjekt i Canada på åttitalet, der føremålet var å lære medisinarstudentar å lese forskingslitteratur på måtar som gjorde den nyttig for praksis. På nittitalet vart systemet eit hjelpemiddel for å trekke inn empirisk dokumentasjon av behandlingseffekt i kliniske beslutningar.