Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Om NNH

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er

  • at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er

  • å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Se også NNHs vedtekter og til NNHs etiske regler.

 


Informasjon

NNHs nyhetsbrev holder deg oppdatert!
NNH internasjonalt
NNHs sentralstyre
NNHs arbeidsgrupper
NNH - med fokus på fremtiden
NNHs faggrupper
NNHs organisasjonskart
Strategisk handlingsplan 2016-2020
NNHs utdanningspolitikk
NNHs nettsider
NNHs historie
NNHs etiske regler
NNHs etiske råd
NNHs vedtekter
Søk medlemskap
NNHs ledelse