Fagtidsskrift

Naturterapeuten - tidsskrift for naturmedisin

Naturterapeuten retter seg mot terapeuter, pasienter og andre som er interessert i å følge med på utviklingen innen vår bransje. Tidsskriftet fokuserer derfor på:

  • faglig stoff om terapiformer
  • aktuelle temaer som vedrører terapeuter, studenter og undervisere
  • lover, forskrifter og annet som vedrører våre medlemmer og deres pasienter
  • politiske tendenser og diskusjoner
  • møte med mennesker, intervjuer m.m.

For at våre lesere skal få en best mulig leseopplevelse samtidig som utgivelsene skal være økonomisk forsvarlig uten at vi må øke prisen markant, legger vi om til følgende utgivelsesmønster for tidsskriftet:

  • nr 1 og 2 vil komme som en fellesutgave (juni)
  • nr 3 og 4 vil komme som en fellesutgave (desember)

En del aktuelle saker vil bli lagt ut fortløpende på disse nettsidene, så vi anbefaler å følge med på side for aktuelle saker. De aller fleste av disse sakene vil også komme med i de trykte utgavene.

 

Abonnement

Ønsker du å abonnere?

Abonnement koster kr 300,- pr. år.

Bestill abonnement

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 33 32 20 eller e-post post@nnh.no

Artikler

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres.

Til alle artikler bør det foreligge portrettfoto samt foto/illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format.

Annonser

Ta kontakt med annonseansvarlig Ole Jørgen Strømberg

tlf. 41 27 10 75

e-post ojstroe@online.no


Fra tidligere utgaver

Siste utgave av Naturterapeuten
Naturterapeuten 2017
Naturterapeuten 2016
Naturterapeuten 2015
Naturterapeuten 2014
Naturmedisinsk antologi - artikler 1997 til 2014
Naturterapeuten 2013
Naturterapeuten 2012
Naturterapeuten 2011
Naturterapeuten 2010
Naturterapeuten 2009
Naturterapeuten til 2008
Redaksjon