Medlemssider

På medlemssidene vil du kunne finne svar på mange spørsmål som du lurer på vedrørende din daglige drift.

I en overgangsperiode vil du ved innlogging bli overført til medlemsidene på vårt gamle nettsted. Her vil du finne informasjon om blant annet:

  • Ansvarsforsikring
  • Helseopplysningsskjema og journalveileder
  • Lover og forskrifter
    • Markedsføring
    • Priser på varer og tjenester
    • Merverdiavgift
  • Landsmøtene

Innlogging

Vi arbeider nå med nye medlemssidene. Disse vil legge til rette for at du som medlem kan bygge et tverrfaglig nettverk som bidrar til faglig utvikling. Vi gleder oss til å informere deg om de nye mulighetene våre terapeut- og studentmedlemmer vil få.

Trenger du hjelp til innlogging eller ytterligere informasjon, kontakt oss på post@nnh.no eller telefon 22 33 32 20.

Lukket Facebook-gruppe
For mer uformell idémyldring og utveksling av erfaringer, er det opprettet en egen Facebook-gruppe for NNHs terapeut- og studentmedlemmer.


Privatimport av homøopatiske legemidler tillatt inntil videre
NNHs nyhetsbrev holder deg oppdatert!