NNH godkjent som organisasjon av Sosial- og helsedirektoratet (21.07.2006)