Legemiddelforbruk og naturmedisin – tid for nytenking? (30.03.2013)