Helseministeren og naturmedisinsk/alternativ behandling (29.01.2009)