Sentrale lover | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 
    Nyttige Lenker
   Akupunktur
   Forskning
   Heilpraktiker
   Homøopati
   Klinisk medisin
   Kosthold og ernæring
   Nat.med. aromaterapi
   Naturmedisin på dyr
   Offentlige instanser
   Ordbøker
   Organisasjoner
   Sentrale dokumenter
   Sentrale lover
   Soneterapi/refleksologi
   Tidsskrifter
   Urtemedisin

 

20.02.2013
Sentrale lover
LOV OM ALTERNATIV BEHANDLING AV SYKDOM M.V.
http://www.lovdata.no/all/nl-20030627-064.html

BOKFØRINGSLOVEN
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/...

Forskrift om bokføring
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf...

HELSEPERSONELLOVEN
http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html

LOV OM ENDRINGER I HELSEPERSONELLOVEN OG ALTERNATIV BEHANDLINGSLOVEN

MARKEDSFØRINGSLOVEN

LOV OM MEDISINSK UTSTYR
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/...

PASIENTRETTIGHETSLOVEN
http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html

PERSONOPPLYSNINGSLOVEN
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/...

Forskrift til personopplysningsloven
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/lover_regl...

Forskrift om pasientjournal
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf...

Forskrift om kosttilskudd
 
Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester
http://www.lovdata.no/for/sf/bl/bl-20121114-1066.h...


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers