Sentrale dokumenter | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 
    Nyttige Lenker
   Akupunktur
   Forskning
   Heilpraktiker
   Homøopati
   Klinisk medisin
   Kosthold og ernæring
   Nat.med. aromaterapi
   Naturmedisin på dyr
   Offentlige instanser
   Ordbøker
   Organisasjoner
   Sentrale dokumenter
   Sentrale lover
   Soneterapi/refleksologi
   Tidsskrifter
   Urtemedisin

 

08.04.2010
Sentrale dokumenter
NOU 1998:21
ALTERNATIV MEDISIN
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/NOUer/199...

OT.PRP.NR.13 (1998-99)
OM LOV OM HELSEPERSONELL MV (HELSEPERSONELLOVEN)
http://www.regjeringen.no/nn/dep/hod/Dokument/Prop...

OT.PRP.NR.27 (2002-2003)
OM LOV OM ALTERNATIV BEHANDLING AV SYKDOM M.V.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/o...

ST.MELD.NR. 47 (2008 - 2009)
SAMHANDLINGSREFORMEN
RETT BEHANDLING - PÅ RETT STED - TIL RETT TID
http://www.regjeringen.no/pages/2206374/PDFS/STM20...

HELSEDIREKTORATET:
ARBEIDSRAPPORTER OM AKUPUNKTUR OG HOMØOPATI
http://www.shdir.no/publikasjoner/rapporter/utredn...

FINANSDEPARTEMENTET:
AVGRENSING AV MERVERDIAVGIFTSUNNTAKET FOR OMSETNING AV HELSETJENESTER - ALTERNATIV BEHANDLING
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/bre...

FOLKEHELSEINSTITUTTET:
BASALE SMITTEVERNRUTINER I HELSETJENESTEN
http://www.fhi.no/dav/fcd9d04208.pdf

FOLKEHELSEINSTITUTTET:
SMITTEVERNBOKA I E-BOK VERSJON
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=Ma...


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers