Klinisk medisin | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 
    Nyttige Lenker
   Akupunktur
   Forskning
   Heilpraktiker
   Homøopati
   Klinisk medisin
   Kosthold og ernæring
   Nat.med. aromaterapi
   Naturmedisin på dyr
   Offentlige instanser
   Ordbøker
   Organisasjoner
   Sentrale dokumenter
   Sentrale lover
   Soneterapi/refleksologi
   Tidsskrifter
   Urtemedisin

 

06.06.2016
Klinisk medisin
Analyseliste/undersøkelser
- sentrallaboratoriet Sykehuset i Vestfold
 
DRUID - Drug Information Database
http://www.interaksjoner.no/
Legemiddelinformasjon for norske klinikere.

eMEDICINE
http://emedicine.medscape.com/
Et kunnskapsbasert klinisk oppslagsverk med oppdaterte retningslinjer og prosedyrer innen 38 medisinske spesialiteter.

FASS.se
http://www.fass.se/LIF/home/index.jsp
Svensk internettkilde til kunnskap om legemiddel.
 
Felleskatalogen
http://www.felleskatalogen.no/
Oversikt over alle godkjende medisinske preparat innan etablert medisin.
 
Folkehelseinstituttet - Legemiddelstatistikk 2013:1
Legemiddelforbruket i Norge 2008–2012 
 
Fürst medisinsk laboratorium
Alfabetisk analyseliste.
 
Helsebiblioteket.no
Et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder.
 
Interaksjonssøk 
Uheldige virkninger ved kombinasjoner av legemidler til mennesker.
 
JOVE - Journal of Visualized Experiments
http://www.jove.com/
Verdens første biomedisinske videotidsskrift

Kliniske oppslagsverk
http://www.helsebiblioteket.no/oppslagsverk
Helsebibliotekets oversikt over kliniske oppslagsverk.

Legemiddelhåndboka
http://www.legemiddelhandboka.no/xml/
Omhandlar bl.a. terapikapittel og legemiddelkapittel. I terapikapittel kan ein gå inn på ulike sjukdomskategoriar og få fram etiologi, generelle symptom, diagnostikk, etablert medisinsk behandling. 
 
The Merck Manual
Merck is committed to bringing out the best in medicine. As part of that effort, Merck has created The Merck Manuals, a series of healthcare books for medical professionals and consumers.
 
NEL Nevrologi
Norsk elektronisk legehåndbok
 
NHI - Norsk Helseinformatikk
Norges største helsenettside. Basert på Nordens mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell (Norsk Elektronisk Legehåndbok).

NHS Evidence
http://www.evidence.nhs.uk/default.aspx
Klinisk oppslagsverk drevet av National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), en virksomhet som er eid av den offentlige helsetjenesten i England og Wales. 
 
Pasienthåndboka
Om sykdom, livsstil og helse
http://pasienthandboka.no/
Pasienthåndboka er et generelt medisinsk oppslagsverk for legfolk. Pasienthåndboka er utviklet for å gjøre oppdatert og forskningsbasert kunnskap lett tilgjengelig for folk flest. Målet er å bidra til økt kunnskap om medisin og helse for å kunne styrke pasient og pårørendes medvirkning i medisinske beslutninger.
 
Randomiserte, kontrollerte studier - en gullstandard
http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=doc...
 
Statens legemiddelverk
http://www.legemiddelverket.no/
Statens legemiddelverk skal sikre at alle legemiddel som blir brukte i Noreg, har god kvalitet, er trygge å bruke og har den ønskte verknaden. Her finn du mellom anna informasjon om naturlegemiddel og eventuelle biverknader og interaksjonar.


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers