NNH tar studentene på alvor | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 
    Bli Medlem
   Medlemsfordeler
   Premissleverandør
   Søknadsskjema
   Studentinformasjon
   Terapeut-/studentinfo

 

08.05.2014
NNH tar studentene på alvor

    
Alle undervisningsinstitusjonar som ynskjer samarbeid med NNH, må gjennom ein søknadsprosedyre for å få godkjent sine studieplanar/utdanningar. NNH er gjennom dette arbeidet med på å skapa ei kompetanseutvikling i dei ulike utdanningsinstitusjonane og samstundes ha fokus på dei rettar og krav studentane har når det gjeld studietilbud.

Dei ulike faggruppene er fundamentet i NNHs organisasjonsstruktur og har som hovudmål å hegna om og utvikla dei ulike naturterapeutiske terapifaga. I NNH sine vedtekter er kvar faggruppe plikta til å utarbeida fagretningslinjer i sine respektive terapiformer.


------------

Klikk på vedlegget under for "Søknad om studentmedlemskap i NNH" og nærmere informasjon om kontingenter.


Vedlegg:
NNH tar studentene på alvor


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers