NNH - ein premissleverandør av kunnskap og god vilje | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 
    Bli Medlem
   Medlemsfordeler
   Premissleverandør
   Søknadsskjema
   Studentinformasjon
   Terapeut-/studentinfo

 

08.05.2014
NNH - ein premissleverandør av kunnskap og god vilje

    
NNH er ein naturmedisinsk hovudorganisasjon som både fremjar ein fellesidentitet framført i vårt Utdanningsdokument, og samstundes tek vare på faglege særidentitetar gjennom våre faggrupper.

Arbeidet med å kvalitetssikra naturmedisinske studietilbud er eit løft som heile bransjen, studentane og fleire andre organisasjonar vil ha nytte av framover. NNH har prioritert dette sterkt framfor å driva utdanning i eigen regi.


NNH er i dag medlem av World Federation of Acupuncture-Moxibustion Society (WFAS), Reflexology in Europe Network (RIEN), Nordic Reflexology Network (NRN), Freie Heilpraktiker og Nordisk Samarbeidskomite for icke-konvensjonell medisin (NSK).

------------

Klikk på vedlegget under for mer utfyllende informasjon og "Jeg ønsker på bli medlem av NNH"-kupong.


Vedlegg:
NNH - ein premissleverandør av kunnskap og god vilje


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers