Terapeutisk eurytmi | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 
    Terapier
   Akupressur
   Akupunktur
   Allmenn naturterapi
   Aromaterapi
   Biopati
   Fytoterapi
   Heilpraktiker
   Helhetsterapi
   Holistisk hesteterapi
   Homøopati
   Kinesiologi
   Kopping
   Kraniosakralterapi
   Lymfedrenasje
   Nat.med. aromaterapi
   Nat.med. dyreterapi
   Nat.med. ernæringsterapi
   Nat.med. muskelterapi
   Øreakupunktur
   Polaritetsterapi
   Refleksologi
   Rosenmetoden
   Soneterapi
   Terapeutisk eurytmi
   Terapeutisk healing

 

03.03.2013
Terapeutisk eurytmi

Terapeutisk eurytmi er en bevegelsesterapi som benyttes ved akutte, kroniske og degenerative sykdommer, ved profylakse og i rehabiliteringssituasjoner. Terapeutisk eurytmi hører til terapimetodene innenfor antroposofisk medisin og har gjennom årene fått stadig større utbredelse og anvendelse. I dag blir terapeutisk eurytmi brukt på ulike medisinske fagområder og i mangfoldige terapeutiske sammenhenger: på sykehus, i omsorgsarbeid, som del av rehabilitering, i steinerskoler, i arbeidslivet, og av eurytmiterapeuter med egen praksis.


Det blir forsket innenfor fagfeltet.
 
Hos det friske mennesket er kreftene på det fysiske, sjelelige og åndelige området i harmonisk samvirke. Sykdom er en forstyrrelse i balansen mellom disse kreftene. Målrettede eurytmiterapeutiske øvelser kan gjenopprette en sunn likevekt. Pasienten kan ved hjelp av en terapeut bidra aktivt i egen helbredelsesprosess.
 
Grunnelementene for terapeutisk eurytmi er språkets lyder (vokaler og konsonanter) forvandlet til dynamiske og virksomme bevegelser. De terapeutiske eurytmiøvelsene tilpasses hver enkelt pasient.
 
Terapeutisk eurytmi (helseeurytmi) oppsto i 1921. Terapiformen ble utviklet av Rudolf Steiner (1861-1925) i samarbeid med legen dr. med. Ita Wegman (1876-1943) og andre leger som del av en antroposofisk inspirert medisin. Antroposofisk medisin har i tillegg til skolemedisinen en utvidet menneskeforståelse og bruker også kunstterapier som behandlingsmetoder.
 
Terapeutisk eurytmi ble utviklet som en selvstendig bevegelsesterapi og bygger på eurytmi som bevegelseskunst. Gjennom rytmiske, vitaliserende bevegelser kan blokkeringer og begrensninger overvinnes.
 
Bevegelsene utføres sittende, stående eller gående. De virker inn i fysiologiske, psykiske og funksjonelle prosesser i stoffskifte, sirkulasjon, åndedrett og sanseorganer. Bevegelsesprosessene bygger på de dynamiske formene som viser seg i menneskets språkorganer. De terapeutiske eurytmibevegelsene er metamorfoser av lydenes egenbevegelser. Hver vokal og konsonant har en spesiell bevegelsesform, egen kvalitet, som står i samklang med visse organprosesser. I disse prosessene virker den terapeutiske eurytmien oppbyggende, stimulerende eller strukturerende og begrensende. Terapeutisk eurytmi leder de hemmede organprosessene tilbake til sin sunne dynamikk. Ved hjelp av terapeutisk eurytmi kan pasienten, hjulpet av en terapeut, selv aktivt delta i en helbredelsesprosess. Hun eller han kan selv ta ansvar for å forme og styrke sitt eget liv.
 
Hva kan jeg vente meg i behandlingssituasjonen?
En behandling med terapeutisk eurytmi begynner med en henvisning av en lege. Legen lager en anamnese og stiller en diagnose etter skolemedisinske prinsipper, og en utvidet diagnose på grunnlag av den antroposofiske medisin. Hvis legen har kunnskap om terapeutisk eurytmi vil han gi et forslag om bestemte øvelser. I tillegg stiller eurytmiterapeuten en bevegelsesdiagnose ut ifra kroppsholdning og bevegelsesmuligheter til pasienten. Her finnes det 4 fenomenologiske trinn til en bevegelsesanalyse: 1. det fysiske, 2. det funksjonelle, 3. den psykiske, 4. intensjonen (bevissthet).  Sammen med diagnosen og henvisning fra legen og terapeutens bevegelsesanalyse og et første ”helhetsinntrykk” av pasienten, vil eurytmiterapeuten lage en terapiplan med et terapimål. Denne planen vil i en behandlingsprosess forandres hvis nødvendig.  Øvelsene i terapeutisk eurytmi virker som medisin. Derfor er legen primærkontakt. Samtalen mellom legen og eurytmiterapeuten (kanskje også flere terapeuter) vedrørende en behandlingsplan, er en viktig del av en begynnende behandlingsprosess.
 
Handler det mer om en oppbyggende eller harmoniserende pedagogisk-hygienisk eurytmi (med barn), eller om en hygienisk-styrkende eurytmi, eller om profylaktisk eurytmi (Salutogenese), kan en eurytmiterapeut hvis nødvendig også arbeide uten en lege. Terapeutisk eurytmi gjøres på Rudolf Steinerskoler, i landsbyer for psykisk utviklingshemmede mennesker, i omsorgsarbeid, på antroposofiske sykehus og i pleiehjem, i hospits og i egen praksis.
 
Pasienten veiledes av en terapeut (1 – 2 ganger i uken), og voksne pasienter øver ideelt sett også daglig på egen hånd. Øvelsene er individuelt tilrettelagt. Bevegelsene gjøres stående, gående eller om nødvendig sittende. I visse tilfeller kan det også handle om at terapeuten beveger pasientens armer eller ben og føtter, f.eks. ved lammelser.
 
En terapienhet med voksne varer normalt 30-45 minutter. Med barn eller veldig syke mennesker blir det ofte kortere, kanskje flere ganger i uken. 6-12 behandlinger utgjør en behandlingssyklus.  Barn i en skolesituasjon kommer som regel til øvelse flere ganger i uken i en 6 ukers periode. Ved utviklingsforstyrrelser eller kroniske sykdommer kan en behandling gå over en lengre periode.
 
Fagkrav til eurytmiterapeut MNNH eller naturterapeut MNNH med terapeutisk eurytmi som hovedterapiform
Fagkravet til en eurytmiterapeut er en 4-årig bachelorutdanning i eurytmi ved Den norske eurytmihøyskole i Oslo eller tilsvarende skoler i utlandet. I tillegg kommer en 1,5 års fagutdannelse i terapeutisk eurytmi, etter å ha vært yrkesaktiv gjennom en tid og etter en praksisperiode innenfor omsorg og/eller klinisk sykepleie.
Gjennom grunnutdannelsen lærer studenten bevegelseskunsten eurytmi.
Gjennom fagutdannelsen utdannes man til eurytmiterapeut.
I tillegg til de terapeutiske eurytmiøvelsene arbeides det med medisinske, terapeutiske, metodiske og teoretiske aspekter for at terapeutisk eurytmi skal kunne spenne vidt behandlingsmessig sett.
Undervisningen omfatter kurs i sunnhet og helse, embryologi, anatomi, fysiologi, psykologi, patologi, m.m. I Sverige, Tyskland, Sveits, England, Amerika finnes utdanningssteder for terapeutisk eurytmi.
I Sverige, Norge og Tyskland finnes tilbud om et Masterstudium i eurytmi og eurytmiterapi, som 1-årig heltidsstudium (i Tyskland) eller 2- 3-årig deltidsstudium.
 
Se også
Generelt om NNH-medlemmers behandlingstilbud
http://www.nnh.no/article.aspx?id=6


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers